Show simple item record

dc.contributor.authorAasbrenn, Kristian
dc.date.accessioned2008-09-04T09:22:33Z
dc.date.issued2008-09-04T09:22:33Z
dc.identifier.isbn82-7671-427-7
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133896
dc.description.abstractNorsk: Rapportens tema er det særpregede ved å drive utvikling og tilrettelegging av tjenestetilbud i offentlig sektor – i spenningsfeltet mellom på den ene siden: Brukernes rettigheter og forventninger om gode og likeverdige tjenestetilbud uavhengig av hvem man er og hvor man bor, og på den andre siden, hensynet til pengebruk. Hovedvekten er lagt på å presentere begreper og betraktningsmåter som – etter intensjonen –skal kunne fungere som nyttige redskaper i tjenesteutviklingsarbeidet. Eksemplene er med hensikt like gjerne hentet fra privat som fra offentlig sektor. Rapporten er spesielt tilrettelagt for studenter som gjennomfører kurset Serviceutviklingsom en del av Servicestudiet ved Høgskolen i Hedmark.en
dc.description.abstractEnglish: In a modern welfare state, a range of public services of a given standard and quality should, by law, be accessible for everyone regardless of where a person lives and who he or she is. The main focus is how to define and describe equality in service provision.
dc.description.sponsorshipHedmark fylkeskommune og Norges forskningsråden
dc.format.extent748679 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries20en
dc.subjectserviceutviklingen
dc.subjectservicetilgjengeligheten
dc.subjectservicekvaliteten
dc.subjectbrukermedvirkningen
dc.subjectleveransesystemeren
dc.titleTjenesteutvikling i offentlig sektor : å nå alle med tjenestene – mer enn et spørsmål om desentraliserte tilbuden
dc.title.alternativeDeveloping public services : the problem of equalityen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record