Show simple item record

dc.contributor.authorOdden, Sigrun
dc.date.accessioned2008-08-12T12:21:25Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn82-7671-549-4
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133902
dc.description.abstractNorsk: Østerdalsskolen er et kompetansehevende program for førstelinjeledere i produksjonsbedrifter med hovedvekt på temaene HMS, kommunikasjon, produktivitet og innovasjon. Evalueringen bygger på gjennomføringen av programmet for bedrifter på Koppang og Rena. Evalueringen baserer seg på kvalitative intervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse. Konklusjonen på evalueringen er at programmet har positivt resultat ved at deltakerne har fått økt fokus og økt forståelse for de sentrale temaene i programmet. Deltakerne opplever i liten grad å ha fått økte faktakunnskaper. Det finnes eksempler på at kunnskaper fra programmet har kommet til praktisk anvendelse i bedriftene, men det har ikke skjedd i et slikt omfang at man kan si at programmet har hatt stor betydning for bedriftene. Evalueringen gir ikke grunnlag for å slutte at det har skjedd vesentlige endringer i bedriftene innenfor fokusområdene. Det tydeligste og kanskje viktigste resultatet av Østerdalsskolen er økt samarbeid mellom bedriftene på Koppang. Bedriftene har i fellesskap vedtatt å gå videre med en oppfølgende del av Østerdalsskolen. Programmet kan være starten på en prosess i retning av hovedmålet om økt nyskaping og verdiskaping i de deltakende bedriftene.en
dc.description.abstractEnglish: Østerdalsskolen is a training programme, carried out in a number of manufacturing companies in the region of Østerdalen in Eastern Norway. Hedmark University College, department of Business Administration, Social Sciences and Computer Science, has been responsible for conducting the programme. The main objective of the programme is to contribute to innovation and value creation in the participating companies. The main issues of the programme are: Health and safety, work environment, communication, productivity and innovation. Front managers in the companies are the main target group. The evaluation is based on qualitative interviews with participants and general managers, as well as a survey to employees from the participating companies. The evaluation concludes that the participants have raised their consciousness and increased their understanding of the main themes of the programme, nevertheless they miss more substantial knowledge and facts. There are some examples of behavioural change on the job, but it is not possible to conclude that the programme has great organizational outcome. A considerable result of the programme is increased contact and collaboration between the participating companies. They have decided to follow up the programme as collaboration and want the next part to focus on health, safety and work environment. After all we may see the start of a process toward the main objective of the programme.
dc.description.sponsorshipNorges forskningsråd, program for Næringsrettet høgskolesatsingen
dc.format.extent772764 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries10/2006en
dc.subjectØsterdalsskolenen
dc.subjectbedriftsopplæringen
dc.subjectinnovasjonen
dc.subjectKoppangen
dc.subjectRenaen
dc.subjectnæringsliven
dc.subjectbedriftsledelseen
dc.titleEvaluering av bedriftsopplæringsprogrammet Østerdalsskolenen
dc.title.alternativeEvaluation of the training programme Østerdalsskolenen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record