Show simple item record

dc.contributor.authorHummelvoll, Jan Kåre
dc.contributor.authorSunde, Anne-Sofie Yri
dc.contributor.authorSeverinsson, Elisabeth
dc.date.accessioned2012-06-20T08:52:44Z
dc.date.available2012-06-20T08:52:44Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.isbn82-7671-131-6
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134000
dc.descriptionRev. utgave
dc.description.abstractNorsk: Denne studien er en del av Prosjekt Undervisningsavdeling, som er et fireårig forsknings- og utviklingssamarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Avdeling for sykepleierutdanning og et psykiatrisk sykehus – nærmere bestemt ’Akuttposten’. Hensikten med denne studien er å utvikle dypere forståelse for mani som fenomen og lidelse for å kunne møte mennesker med denne lidelsen med en faglig og etisk velbegrunnet praksis. Gjennom litteraturstudier, fokusgruppeintervjuer og fortellinger har man søkt å få en dypere forståelse for mani som fenomen og lidelse. Litteraturstudiene viste at manien kan betraktes langs et kontinuum fra mild, moderat til alvorlig mani. Personalet i akuttpsykiatrien møter mennesker med de to siste ytringsformene. En av de største utfordringene i arbeidet med maniske personer er at de ofte kommer til behandling mot sin vilje, fordi de ikke kjenner seg syke eller i behov av hjelp. Litteraturen beskriver tre former for lidelse som den maniske person kan oppleve, nemlig sykdomslidelse, eksistensiell lidelse og lidelse som følge av sykepleie og behandling. Med bakgrunn i denne flerdimensjonale lidelsen, beskrives en aktuell psykiatrisk sykepleiepraksis – og forslag til forbedring presenteres. Fokusgrupper og fortellinger ble benyttet for å beskrive og for å oppnå en dypere forståelse for hvordan postpersonalet arbeider med - og møter - maniske personers reaksjoner. Resultatene fra studien vil være nyttige, fordi de fokuserer de mellommenneskelige sidene knyttet til arbeid med mennesker med mani innen en akuttpsykiatrisk kontekst. Dette området er underrapportert i forskningslitteraturen, og det er derfor behov for videre forskning for å sikre en kvalitativ god sykepleie og omsorg.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This study is a part of a four-year research collaboration between Hedmark College, Department of Nursing Education, and an acute ward in a psychiatric hospital. The aim of this study was to gain a deeper understanding of the phenomenon of mania and to generate knowledge of evidence-based practice in the area to enable psychiatric nursing staff to apply this knowledge in the encounter with persons suffering from this disorder. The methods used were: literature review, focus group interviews and story telling. The results from the literature review show that the phenomenon of mania could be interpreted as a continuum, spanning from mild through moderate to severe mania. Acute psychiatric staff are facing the most severe manifestations of the disorder. One of the greatest challenges of working with persons suffering from mania is that they are often admitted involuntarily and that they do not perceive themselves as being ill or in need of help. The result of the literature review showed three forms of suffering: suffering caused by the disorder, existential suffering and suffering from the care provided being perceived as non-caring. All three forms of suffering may be experienced by persons suffering from mania. Evidence-based psychiatric nursing practice related to this multi-dimensional mental suffering is described. Focus groups and story telling were used to describe and to gain a deeper understanding of how psychiatric nurses provide care for and encounter reactions from persons suffering from mania. This approach gave implications for alternative actions in practice. The results promote an awareness of the possibilities inherent in the encounter between human beings in the context of acute psychiatric care. There is a lack of studies as well as a need for further research in this area to ensure high quality care.
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseries2001; 3
dc.subjectmanino_NO
dc.subjectlidelseno_NO
dc.subjectpsykiatrisk sykepleieno_NO
dc.subjectakuttpsykiatrino_NO
dc.titleOm å møte mennesker med manisk lidelse - en intervensjonsstudie fra akuttpsykiatrienno_NO
dc.title.alternativeThe encounter with persons suffering from manic disorder – an intervention study within acute psychiatric careno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757no_NO
dc.source.pagenumber90no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record