Show simple item record

dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorQvenild, Tore
dc.date.accessioned2012-05-12T12:34:41Z
dc.date.available2012-05-12T12:34:41Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-292-4
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134014
dc.description.abstractI perioden 1985-2000 ble 536 harr og 2049 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Storsjødammen. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år, men det var ingen signifikant trend i den årlige oppgangen av verken harr eller ørret. Det er derfor heller ingen trend i materialet som tyder på at det relative forholdet mellom de to artene har endret seg i løpet av undersøkelsesperioden. I tillegg ble 242 sik (156 av disse ble registrert i 1991) og 13 røye registrert i trappa i samme periode. Gjennomsnittslengden til harr og ørret som ble merket i trappa var på henholdsvis 31.2 og 31.9 cm, og det var hovedsakelig individer > 20 cm som ble registrert i trappa. Lengdefordelingen til harr eller ørret som gikk i trappa så ikke ut til å ha endret seg i løpet av undersøkelsesperioden. De fleste gjenfangstene av harr og ørret merket i trappa ved Storsjødammen ble meldt fanget i selve Storsjøen, dvs. oppstrøms merkestedet. Merkingene viser allikevel at både harr og ørret kan tilbakelegge store avstander i vassdraget. Ørret merket ved Storsjødammen ble gjenfanget oppstrøms så langt opp som til Balstadmister-sætra i Mistra (56 km fra Storsjødammen) og nedstrøms så langt ned som til Strandfossen i Glomma (56 km fra Storsjødammen). Gjenfangstene av harr ble innrapportert så langt opp som ved Bergset i Nordre Rena (67 km fra Storsjødammen). Kun en harr ble gjenfanget nedstrøms merkestedet. Selv om enkelte gjenfangster av både harr og ørret viser at de kan forflytte seg over store avstander, er trolig omfanget av fiskevandringer i vassdraget mindre nå enn tidligere. Det er blant annet ikke registrert noen massiv utvandring av harr fra Storsjøen om våren (få gjenfangster nedstrøm Storsjødammen) eller en massiv tilbakevandring av harr på høsten til overvintringsområder i Storsjøen slik som beskrevet tidligere (bl.a. Sømme’s beskrivelse av ”gangharren”). Gjennomsnittlig gjenfangstprosent (av fiskere) til harr og ørret i løpet av undersøkelsesperioden var på henholdsvis 11.4 og 11.5 %, men det var en tydelig nedgang i gjenfangstprosenten i løpet av undersøkelsesperioden for begge arter. Dette kan nok delvis skyldes lavere beskatning, men skyldes sannsynligvis også at andelen fiskere som sendte inn merke sank i løpet av undersøkelsesperioden.no_NO
dc.description.abstractEnglish: A total of 536 grayling Thymallus thymallus and 2049 brown trout Salmo trutta were tagged with Floy anchor tags in the fish ladder at Storsjødammen in the regulated river Rena during the period 1985-2000. Although the number of individuals tagged varied markedly between years for both species, there was no significant trend in the annual number of observations during the study period. The mean lengths of tagged grayling and brown trout were 31.2 and 31.9 cm, respectively, and few individuals < 20 cm were recorded in the fish ladder. Most recaptures by anglers were reported from the lake Storsjøen, i.e. the upstream face of the dam. However, individuals of brown trout were recaptured as far upstream Storsjødammen as 56 km (in the river Mistra) and as far downstream as 56 km (in the river Glomma). Recaptures of grayling were reported as far upstream the fish ladder as 67 km (in the river Nordre Rena), but only one individual was recaptured downstream Storsjødammen. The mean frequencies of recaptures of grayling and brown trout reported by anglers were 11.4 % and 11.5 %, but there was a decreasing trend in the frequency of individuals recaptured during the study period. This might partly be explained by a lower rate of fishing mortality. The frequency of anglers actually reporting recaptures, however, was probably declining towards the end of the study period.
dc.relation.ispartofseries11;2003
dc.subjectharrno_NO
dc.subjectørretno_NO
dc.subjectbeskatningno_NO
dc.subjectvandringerno_NO
dc.subjectfisketrapperno_NO
dc.titleMerkingsforsøk i fisketrappa ved Storsjødammen i Renavassdraget i perioden 1985-2000no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber53no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record