Show simple item record

dc.contributor.authorMuseth, Jon
dc.contributor.authorQvenild, Tore
dc.date.accessioned2012-05-12T12:28:29Z
dc.date.available2012-05-12T12:28:29Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-297-5
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134016
dc.description.abstractI perioden 1984-2002 ble 5368 harr og 3118 ørret registrert og merket i fisketrappa ved Strandfossen. Oppgangen av begge arter varierte mye fra år til år. Det var imidlertid en negativ utvikling i oppgangen av ørret i løpet av undersøkelsesperioden, mens det var ingen tilsvarende trend i den årlige oppgangen av harr. Det vil si at det relative innslaget av harr i forhold til ørret i trappa har økt i perioden. I tillegg til harr og ørret ble 268 abbor, 151 sik og noen få regnbueørret, gjedde, lake, mort og brasme registrert i trappa. Gjennomsnittslengden til harr og ørret som ble merket i trappa var på henholdsvis 29.3 og 29.4 cm, og det var hovedsakelig individer > 20 cm av begge arter som ble registrert. Lengdefordelingen til harr og ørret som gikk i trappa så ikke ut til å ha endret seg i løpet av undersøkelsesperioden. Innrapporterte gjenfangster av harr og ørret fra fiskerne viste at henholdsvis 84 % og 73 % av gjenfangstene ble foretatt innenfor en avstand på 20 km fra merkestedet. En stor andel av gjenfangstene av harr (44 %) og ørret (28 %) ble gjenfanget av fiskere i området ved Strandfossen. Merkingene viser at både harr og ørret kan tilbakelegge store avstander i Glomma og sidevassdragene. Ørret merket ved Strandfossen ble gjenfanget et godt stykke opp i Atna (131 km fra Strandfossen) og nedstrøms så langt ned som til Rånåsfoss i Akershus (152 km fra Strandfossen). Gjenfangstene av harr ble innrapportert så langt opp som ved Bellingmo bru i Glomma (152 km fra Strandfossen), men ikke lenger nedstrøms enn ved Skjefstadfossen (13 km fra Strandfossen). Selv om enkelte gjenfangster av både harr og ørret viser at de kan forflytte seg over store avstander, er trolig omfanget av fiskevandringer i vassdraget mindre nå enn tidligere. Gjennomsnittlig gjenfangstprosent (av fiskere) av harr og ørret i løpet av undersøkelsesperioden var på henholdsvis 9.4 % og 7.8 %, men det var en tydelig nedgang i gjenfangstprosenten i løpet av undersøkelsesperioden for begge arter. Dette kan nok delvis skyldes lavere beskatning, men skyldes sannsynligvis også at andelen fiskere som sendte inn merke sank i løpet av perioden.no_NO
dc.description.abstractEnglish: A total of 5368 grayling Thymallus thymallus and 3118 brown trout Salmo trutta were tagged with Floy anchor tags in the fish ladder at Strandfossen in the regulated river Glomma during the period 1984-2002. The annual number of observations of brown trout declined during the study period, whereas no significant trend in the annual number of observations of grayling was found. The mean lengths of observed grayling and brown trout were 29.3 and 29.4 cm, respectively, and few individuals < 20 cm were recorded in the fish ladder. Most recaptures of both grayling (84 %) and brown trout (73 %) were reported (by anglers) within a distance of 20 km from the dam, but some individuals of both brown trout and grayling were recaptured more than 150 km from the fish ladder at Strandfossen. The mean frequencies of recaptures of grayling and brown trout reported by anglers were 9.4 % and 7.8 %, but there was a decreasing trend in the frequency of individuals recaptured during the study period. This might partly be explained by a lower rate of fishing mortality. The frequency of anglers actually reporting recaptures, however, was probably declining towards the end of the study period.
dc.relation.ispartofseries13;2003
dc.subjectharrno_NO
dc.subjectørretno_NO
dc.subjectbeskatningno_NO
dc.subjectvandringerno_NO
dc.subjectfisketrapperno_NO
dc.titleMerkingsforsøk i fisketrappa ved Strandfossen i Glomma i perioden 1984-2002no_NO
dc.title.alternativeFloy-tagging in the fish ladder at Strandfossen in the regulated river Glomma, 1984-2002
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber54no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record