Show simple item record

dc.contributor.authorZachrisen, Berit
dc.date.accessioned2012-05-08T12:17:29Z
dc.date.available2012-05-08T12:17:29Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.isbn82-7671-236-3
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134044
dc.description.abstractRapporten presenterer en evaluering av Puggandplay, gjennomført på oppdrag fra Høgskolen i Hedmark, avdeling for lærerutdanning våren 2002. Puggandplay er tenkt som et lærings- og leksehjelpprogram i fagene matematikk, naturfag og norsk i 5. til og med 7. klasse. Hovedmålet med evalueringen var å få fram berørte gruppers erfaringer med og betraktninger vedrørende den pedagogiske verdien av Puggandplay. Informanter var elever og lærere i grunnskolen (brukere) og studenter og faglærere ved Høgskolen i Hedmark (formidlere). Blant formidlerne er det et klart flertall som framholder at arbeidet med Puggandplay har ført til læring for egen del. TV-sendingene ser i all hovedsak ut til å ha appellert til målgruppen. Kritikken mot sendingene kommer primært fra faglærerne, og går på et for oppjaget tempo og at presentasjonen av stoffet blir for grunn og gir for liten mulighet til refleksjon. Nettstedet framholdes som et trygt og godt oppslagsverk for målgruppen. Det beskrives av elevene selv som innholdsrikt og til dels morsomt. Et stort flertall av de intervjuede elevene synes fornøyd med de svarene de har fått fra svartjenesten. Studentene som har arbeidet med svartjenesten er imidlertid i tvil om den egentlig er god leksehjelp. Ulike forslag til forbedringer framsettes.no_NO
dc.relation.ispartofseries7;2002
dc.subjectITno_NO
dc.subjectgrunnskoleno_NO
dc.subjectnorskno_NO
dc.subjectnaturfagno_NO
dc.subjectmatematikkno_NO
dc.titleÅ finne veien i en «jungel av klikk»no_NO
dc.title.alternativeEvaluering av puggandplayno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber100no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record