Show simple item record

dc.contributor.authorImerslund, Knut
dc.date.accessioned2012-05-12T12:17:39Z
dc.date.available2012-05-12T12:17:39Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-314-9
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134062
dc.description.abstractArtiklene i denne rapporten dreier seg alle om det en kan kalle litterære klassikere, fra Hanna Winsnes til Ingvar Ambjørnsen. Karakteristisk for de klassikerne som er trukket fram, er at de befinner seg litt i utkanten av den akademiske kanon. Dette henger sammen med at det er mye spennende litterært terreng å utforske utenfor de mest opptråkkede stiene, men det henger også sammen med at jeg både av egen lyst og på oppfordring har beskjeftiget meg en del med klassikere fra egen region. Denne artikkelsamlingen inneholder også en del refleksjoner rundt spørsmål knyttet til hvordan vi velger ut våre litterære klassikere, hvorfor enkeltverk og -forfattere kanoniseres og ikke andre, hvilken rolle de litterære klassikerne i det hele tatt spiler i skjæringspunktet mellom fortid og framtid osv. Dette igjen har bakgrunn i en følelse av at de litterære klassikerne, i den stormfloden av informasjon og underholdning som flyter rundt med dagens mediemangfold, er under sterkt press.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The essays in this report are all about what we can call literary classics, from Hanna Winsnes to Ingvar Ambjørnsen. Characteristic for the classics who are focused, is that they are situated somewhere in the fringe of the academic canon. This has to do with the fact that there is at lot of exciting literary terrain to explore outside the most established paths, but it also has to do with the fact that I, both at my own desire and on request, have been working a lot with classics from my own region. This collection of essays contents also a lot of reflections on the question connected to how we are choosing our literary classics, why single works and authors are canonized and not others, what role the literary classics are playing in the intersecting point between past and future etc. This again is based on a feeling that the literary classics, in the flood of information and entertainment which is floating around in to days multitude of media, are under a strong pressure.
dc.relation.ispartofseries16;2003
dc.subjectlitterære klassikereno_NO
dc.subjectkanonno_NO
dc.subjectHanna Winsnesno_NO
dc.subjectBjørnstjerne Bjørnsonno_NO
dc.subjectTryggve Andersenno_NO
dc.subjectHulda Garborgno_NO
dc.subjectHans Aanrudno_NO
dc.subjectÅsmund Sveenno_NO
dc.subjectAlf Prøysenno_NO
dc.subjectIngvar Ambjørnsenno_NO
dc.titleNorske klassikere - Litterære essaysno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber254no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record