Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorZachrisen, Berit
dc.date.accessioned2008-08-14T12:21:32Z
dc.date.issued2008-08-14T12:21:32Z
dc.identifier.isbn82-7671-460-9
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134074
dc.description.abstractNorsk: Rapporten presenterer en analyse av to sentrale TV-serier for barn: Pokémon og Digimon. Analysen tar utgangspunkt i verdier sentrale i Rammeplan for barnehagen og Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen: • likestilling og kvinnesyn • respekt og toleranse mellom grupper med ulike levesett • solidaritet • respekt for liv og forvalteransvar overfor naturen Analysen av de to seriene synes å vise at spesielt når det gjelder kvinnesynet, kan det spores en viss positiv utvikling fra Pokémon til Digimon 2. Når det gjelder de tre andre områdene, er imidlertid bildet mer sammensatt. Den viktigste innvendingen mot Digimon er dens til tider uklare karaktertegning, man blir usikker på om skikkelsene er å oppfatte som gode eller onde. Dette gjør at utviklingen fra Pokémon til Digimon totalt sett, ikke synes å ha vært entydig positiv.en
dc.description.abstractEnglish: The report presents an ethical analysis of two popular TV-shows for children, Pokémon and Digimon. This analysis is based upon important values in the curricula for primary school and kindergarten. The four values chosen are: • The equal status of women, and how women are viewed • Respect and tolerance between groups with different ways of life. • Solidarity • Respect for life and responsibility towards nature The analysis of the TV-shows seems to indicate that especially when it comes to how women are viewed, one can detect a positive development from Pokémon to Digimon 2. However, when it comes to the three other values, the picture is more complicated. The most important objection against Digimon, is the occasionally unclear nature of the personality of the characters. The viewer may become uncertain about the nature of the characters – are they good or evil? This makes the development from Pokémon to Digimon, all in all, a mixed experience.
dc.format.extent534727 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries06/2005en
dc.subjectmediaen
dc.subjectbarnehageren
dc.subjectbarneskoleren
dc.subjectetikken
dc.subjectverdieren
dc.subjectPokémonen
dc.subjectDigimonen
dc.titleFra Pokémon til Digimon : en etisk analyse av to populære TV-serieren
dc.title.alternativeFrom Pokémon to Digimon : an ethical analysis of two popular TV-showsen
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Movie and drama: 170::Movie science: 171en
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Philosophical disciplines: 160::Ethics: 164en
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel