Show simple item record

dc.contributor.authorBugge, Liv Susanne
dc.date.accessioned2012-06-28T07:54:29Z
dc.date.available2012-06-28T07:54:29Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.isbn82-7671-127-8
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134102
dc.description.abstractNorsk: Denne rapporten utgjør en del av forskningsprosjektet «Yrkesetiske aspekter ved førskolelærerrollen.» Målet med prosjektet er å studere førskolelæreres kunnskap og forståelse i forhold til lovpålagt taushetsplikt. Hensikten med rapporten er å presentere en del bakgrunnsstoff om dette prosjektet. Først klargjøres personvernbegrepet. Deretter knyttes det noen kommentarer til aktuelt lovverk med hensyn til taushetsplikt. Videre gis et overblikk over forskning som gjelder taushetsplikt, med hovedvekt på norsk litteratur. Empirisk forskning om forhold knyttet til taushetsplikt finnes stort sett bare innenfor helse- og sosialsektoren. Det aktuelle prosjektet tar opp forhold i barnehager. Forholdet mellom etikk og juss diskuteres kort. Det blir redegjort for problemstillinger knyttet til det pågående forskningsprosjektet. Metodiske spørsmål blir diskutert. Til slutt lanseres noen hypoteser i forhold til mulige empiriske funn.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This article is a part of the research project ”Aspects of professional ethics in the professional role of the pre-school teacher”. The main focus in this project is on the way the laws concerning professional confidentiality are understood and practised among pre-school teachers in Norway. In the article I first discuss the protection of privacy. Then I introduce the relevant legislation in Norwegian law dealing with professional confidentiality: Forvaltningsloven (Administration Law). The next step will be to give a survey of the research field concerning professional confidentiality, mostly Norwegian publications. There are hardly any empirical studies concerning professional confidentiality in the field of education. The project in question is mainly related to kindergartens. The relationship between ethics and law is briefly discussed. Ongoing research questions are represented. Some methodological considerations are put forward. Finally I discuss some hypotheses regarding possible findings.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjecttaushetspliktno_NO
dc.subjectførskolelærerno_NO
dc.subjectyrkesetikkno_NO
dc.subjectførskolelærerutdanningno_NO
dc.subjectjussno_NO
dc.titleMed plikt til å tie : yrkesetikk og taushetsplikt i førskolelærerrollenno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber47no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record