Show simple item record

dc.contributor.authorBern, Kari
dc.contributor.authorNordahl, Thomas
dc.date.accessioned2008-08-07T13:49:36Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-600-9
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134106
dc.description.abstractNorsk: I denne rapporten presenteres resultatene fra en prosessevaluering av utprøvingen av «FiN STIL» ved 6 skoler i Norge FiN STIL er en pedagogisk modell som har til hensikt å forebygge og redusere problematferd i skolen. Modellen er utviklet ved Universitet i Birmingham der den kalles «Framework for Intervention». I evalueringen er det benyttet både kvalitative og kvantitative metoder. Resultatene viser at lærerne er relativt godt fornøyd med de pedagogiske verktøyene som er en del av arbeidet med FiN STIL. Det ser også ut til at lærerne har endret sin forståelse av atferdsproblematikk i en positiv retning. Dette er i samsvar med målsettingene i prosjektet. Aktivitetsnivå har imidlertid variert relativt mye mellom skolene. Dette kan skyldes at forankringen og implementeringen av prosjektet ikke har vært god nok i skolene.en
dc.description.abstractEnglish: This report presents the results from an evaluation of the implementation of «FiN STIL» by six schools in Norway. FiN STIL is an educational model which is meant to prevent and reduce behavior problems in school. The model is developed at the University of Birmingham where it is called «Framework of intervention». This evaluation has been using both qualitative and quantitative methods.
dc.description.sponsorshipLillegården kompetansesenteren
dc.format.extent743526 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries03/2007en
dc.subjectatferdsproblemeren
dc.subjectevalueringen
dc.subjectgrunnskoleen
dc.titleEvaluering av «FiN STIL» (Framework i Norge. System for tidlig intervensjon i læringsmiljøet)en
dc.title.alternativeEvaluation of «FiN STIL»en
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record