Show simple item record

dc.contributor.authorStoraas, Torstein
dc.contributor.authorAndreassen, Harry Peter
dc.contributor.authorGundersen, Hege
dc.contributor.authorKastdalen, Leif
dc.contributor.authorBrottveit, Ånund
dc.contributor.authorWabakken, Petter
dc.contributor.authorArnemo, Jon Martin
dc.contributor.authorFremming, Odd Reidar
dc.contributor.authorHenriksen, Hege
dc.contributor.authorHesjadalen, Magnar
dc.date.accessioned2012-11-16T14:14:16Z
dc.date.available2012-11-16T14:14:16Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.isbn82-7671-373-4
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134130
dc.description.abstractNorsk: Vi har utformet en skisse for et prosjekt som skal gi svar på om elgbestanden i Stor-Elvdal kan gi grunnlag for en økonomisk levedyktig, og økologisk bærekraftig, næringsvirksomhet. Prosjektet er delt i økologiske delprosjekt som skal gi informasjon til utarbeiding av bioøkonomiske modeller. Til tross for at elgen er en godt studert dyreart trenger vi grundigere studier av effekten av landskapsformer, vilttiltak og rovdyr på bestandsutvikling og forflytningsmønster, og dermed på skogskader og elgpåkjørsler. Vi trenger avskytingsmodeller som inkorporerer tap til rovdyr, påkjørsler og tilfeldige variasjoner i demografi. Den økologiske og økonomiske informasjonen skal nyttes av samfunnsvitere for å utarbeide alternative modeller for forvaltning av viltstammer som trekker over eiendomsgrenser. Skissen skal brukes som et underlag for videre arbeid med å finansiere og gjennomføre prosjektet Elg som næring.no_NO
dc.description.abstractEnglish: We have outlined a project to evaluate if an ecological and economical sound enterprise may be based on the moose population of Stor-Elvdal municipality. The project is composed of ecological units that shall give information to make economical models. Even though the moose is a well-studied species, we need more thorough studies of the effect of landscape, management programs and carnivores on population development and movements of moose, and on forest damage and moose-traffic accidents. We need harvesting models that incorporate movement patterns and losses to carnivores and traffic. The ecological and economical information must be used by social scientists to make models of how populations which cross property borders may be managed.
dc.description.sponsorshipStatens landbruksbank. Enkelte studier som rapporten bygger på er også støttet av Kirke, Undervisnings og Forskningsdepartementet (KUF), Jernbaneverket, Stor-Elvdal kommune, Glommen skogeierforening, grunneiere i Stor-Elvdal, Direktoratet for naturforvaltning (DN), Rentemiddelutvalget i Stor-Elvdal, Ytre Rendalen Grunneierforening, Øvre Rendalen Utmarksråd og Høgskolen i Hedmark (HH).no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;11/1999
dc.subjectAlcesno_NO
dc.subjectavskytingsmodellerno_NO
dc.subjectbeitetiltakno_NO
dc.subjectbiomedisinno_NO
dc.subjectbiodiversitetno_NO
dc.subjectelgno_NO
dc.subjectforvaltningno_NO
dc.subjectfuruno_NO
dc.subjectfôringno_NO
dc.subjectGISno_NO
dc.subjectGPSno_NO
dc.subjectpopulasjonsdynamikkno_NO
dc.subjectrovviltno_NO
dc.subjectSalixno_NO
dc.subjecttiltakno_NO
dc.subjectutmarksnæringno_NO
dc.subjectvierno_NO
dc.subjectviltstellno_NO
dc.subjectvilttrafikkno_NO
dc.subjectøkonomino_NO
dc.titleElg som næring: Et forprosjekt om forvaltning av ressursen elg i områder med rovdyr, trafikk og aktivt skogbrukno_NO
dc.title.alternativeMoose as an industry in a rural Norwegian Community: Management of moose as an economic resource in areas with predators, traffic and forestryno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber61no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record