Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKvammen, Per Ivar
dc.contributor.authorBrekke, Mari Lutnæs
dc.date.accessioned2008-05-07T13:14:39Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-657-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134144
dc.description.abstractNorsk: Undervisningsopplegget ble gjennomført høsten 2007 som ett av tre naturfagopplegg i den innledende fasen av prosjektet Bedre læringsstrategier i realfag, et samarbeidsprosjekt mellom Nes kommune i Akershus og Høgskolen i Hedmark. Opplegget omfatter planter i skogbunnen, fangst av smådyr med fallfeller, bygging av terrarier, studie av nedbrytningsprosesser i skog og undersøkelse av maur og maurtue. I tråd med læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK 06) ble det formulert tydelige kompetansemål for opplegget og det ble arrangert en kunnskapstest for å undersøke om målene ble nådd. Det praktiske arbeidet ute i skogen, etterarbeidet i klasserommet og erfaringene er beskrevet. Erfaringene diskuteres i forhold til litteraturen på området. Rapporten tar opp: Hvor stramt skal programmet på en ekskursjon være? Hvilken betydning har gode forberedelser? Elevenes skriving i tilknytning til feltarbeid? Behovet for oppfølginger og etterarbeid? Hva skjer med motivasjonen for ekskursjoner og feltarbeid ved overgang fra barneskole til ungdomsskole?en
dc.description.abstractEnglish: English: The report records the work of presenting puppets (puppet theatre). It is in two parts. The first part deals with puppets in general, looking amongst other things at the puppets as a phenomenon. The report further discusses problems related to what types of puppets, materials and technical choices need to be made with regard to the puppet’s character and role in the play to be performed. The second part is about concrete attempts to develop «head-puppets». It presents the criteria for choice of materials seen in relation to technical solutions. Two of the aims are that the puppets should not be too complicated to make and that they should have satisfactory mobility. The report describes the choices of materials and technical constructions, along with an evaluation of the mobility and function of the various figures. The work is presented through text, illustrations and photographs.
dc.format.extent664749 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries03/2008en
dc.subjectpraktisk uteundervisningen
dc.subjectfuruskogen
dc.subjectbarnetrinneten
dc.titleØkologi i furuskogen : et undervisningsopplegg knyttet til furuskogen der elevene i femte klasse lærer om planter, dyr og økologiske prosesseren
dc.title.alternativeEcology in the pine forest : teaching activities where students in grade five learn about plants, animals and ecology
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel