• Profesjonsidentitetens vilkår Sosialt arbeid i nav 

      Øvrelid, Bjarne (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Artikkelens utgangspunkt er en sentral fagdebatt om sosialarbeideres profesjonsidentitet i Nav: Opplever de målstyring og standardisering som en uthuling og en trussel? Spørsmålet blir forsøkt besvart ved hjelp av en ...