• Hvordan etablere vitenskaplig kunnskap om samfunnet? 

   Madsbu, Jens Petter (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   Hvordan skal vi kunne si noe allment om verden vi lever i på bakgrunn av studier av spesifikke forhold? Hvordan kan vi for eksempel påstå at vi har etablert vitenskapelig kunnskap på bakgrunn av å ha snakket med noen? ...
  • Samfunnsforskning i verdens rikeste land 

   Madsbu, Jens Petter; Pedersen, Mona (Chapter; Peer reviewed, 2011)
   Tittelen på denne antologien, I verdens rikeste land, kan fremstå som en floskel, et surt oppstøt eller et uttrykk for en grunnleggende kritikk av tiden vi lever i. Utsagnet kommer gjerne fra den som vil beklage seg over ...