Show simple item record

dc.contributor.authorHummelvoll, Jan Kåre
dc.date.accessioned2010-06-23T10:09:49Z
dc.date.available2010-06-23T10:09:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.citationTidsskrift for psykisk helsearbeid, 5(2008) Nr. 2, s. 131-142en_US
dc.identifier.issn1503-6707
dc.identifier.issn1504-3010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134254
dc.description.abstractDenne artikkelen behandler forskningsetiske aspekter ved gjennomføring av handlingsorientert forskningssamarbeid med mennesker som har erfaring med psykiske problemer og funksjonshindringer. Bakgrunnen for artikkelen er behovet for å utvikle relevante forskningsopplegg som bidrar til å undersøke og artikulere pasienters og brukeres erfaringsbaserte kunnskap. Denne kunnskapen er en nødvendig forutsetning for godt psykisk helsearbeid. For at denne kunnskapen skal bli synliggjort, trengs både forskning og kunnskapsutvikling som er gjennomført av brukere - og forskningssamarbeid mellom pasienter/brukere og (profesjonelle) forskere. Handlingsorientert forskningssamarbeid med mennesker som har erfaring med psykiske problemer og funksjonshindre, har vist seg å være en fruktbar strategi for slik kunnskapsdannelse. Imidlertid reiser forskningsopplegget spørsmål av etisk karakter som må reflekteres gjennom hele forskningsprosessen. Slike etiske overveielser er særlig nødvendige siden handlingsorientert forskningssamarbeid kan være relativt ukjent for enkelte medlemmer av forskningsetiske komiteer, som får denne type forskningsprosjekter fremlagt for vurdering. De etiske prinsippene som er fremtredende, er autonomi, velgjørenhet, ikke-skade og rettferdighet. Artikkelen skisserer tiltak for å sikre en forsvarlig etisk praksis i handlingsorientert og brukerinvolvert forskning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.subjectpsykisk helsearbeiden_US
dc.subjectetikken_US
dc.subjectforskningsetikken_US
dc.subjecthandlingsorientert forskningssamarbeiden_US
dc.titleEtiske problemstillinger i handlingsorientert forskningssamarbeid med mennesker med psykiske problemer og funksjonshindringeren_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer reviewed
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en_US
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801en_US
dc.source.pagenumber131-142en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record