Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHøyer, Hans Christian
dc.contributor.authorWood, Elin
dc.date.accessioned2012-04-10T11:04:05Z
dc.date.available2012-04-10T11:04:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationHøyer, Hans Christian og Wood, Elin (2011). Tillit og mistillit blant offentlig ansatte medarbeidere. I Madsbu, J. P., Pedersen, M. (Red.), I verdens rikeste land: samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid. Vallset: Oplandske bokforl.no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134372
dc.description.abstractI det følgende skal vi stille spørsmål om hvordan en gruppe mennesker som er ansatte i ulike offentlige virksomheter og som tar en mastergrad i offentlig ledelse og styring, oppfatter og forstår fenomenene tillit og mistillit i en arbeidssituasjon. Enten vi opptrer som privatpersoner, samfunnsborgere eller medarbeidere i ulike organisasjoner og virksomheter, berøres vi av fenomenene tillit/mistillit. De fleste av oss vil vel også være enige i at situasjoner og relasjoner som preges av liten eller manglende tillit, oppfattes som problematiske og vanskelige. Et annet samtidig kjennetegn ved utviklingen er at vi enten som samfunnsborgere eller medarbeidere i for eksempel offentlige virksomheter stadig oftere opplever å komme i befatning med spørsmål og oppgaver som handler om risiko og kontroll. Kontroll som aktivitet har hatt en økende tilslutning og akseptert funksjon i snart 20 år (Veggeland 2010). Det samme har oppmerksomheten på risiko og risikohåndtering. Stadig flere «kontrollører» i privat og offentlig virksomhet skal sørge for at ikke noe går galt eller at noen blir lurt (March 2008, Tjelta 2010). God kvalitetskontroll skal føre til at oppgavene gjennomføres på en effektiv og god måte. Etter vårt skjønn kan det derfor være grunn til å spørre om tillit til mennesket kan være i ferd med å bli mangelvare i dagens samfunn og organisasjonsliv, mens mistillit på tilsvarende måte i stadig større grad preger handlingslogikken både på individ- og organisasjonsplan. Ikke minst har denne tendensen blitt påvist i studier av offentlig organisasjoner (Christensen 2006, Boin og Christensen 2008). På denne bakgrunn mener vi det derfor både er interessant og nyttig å bringe fram kunnskap om hva mennesker som har sitt arbeid i offentlig forvaltning mener kjennetegner fenomenene tillit og mistillit. Artikkelens forskningsspørsmål kan på denne bakgrunn formuleres på følgende måte: Hvordan oppfatter og forstår en utvalgt gruppe medarbeidere i offentlig forvaltning fenomenene tillit og mistillit i en arbeidssituasjon?no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherOplandske Bokforlagno_NO
dc.subjecttillitno_NO
dc.subjectmistillitno_NO
dc.subjectoffentlig virksomhetno_NO
dc.subjectrisikono_NO
dc.titleTillit og mistillit blant offentlig ansatte medarbeidereno_NO
dc.typeChapterno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel