Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHermanrud, Inge
dc.date.accessioned2012-04-10T12:44:56Z
dc.date.available2012-04-10T12:44:56Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationHermanrud, Inge (2011). Informasjons- og kommunikasjons-teknologiens betydning i organisasjoner. I Madsbu, J. P., Pedersen, M. (Red.), I verdens rikeste land: samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid. Vallset: Oplandske bokforl.no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134388
dc.description.abstractOrganisasjonsteori kaller vi det. Det får en til å tenke på at det finnes én teori om organisasjoner, men slik er det ikke. Det finnes mange. Man kan finne gode argumenterer for at et slikt flerperspektiv er en stor styrke for organisasjonsfaget. Med flere «briller» fanger vi opp ulike dimensjoner ved organisasjoner. Organisasjonsteorien er også i stadig endring. Begreper som struktur, kultur og institusjoner ses på av noen som for abstrakte og lite dynamiske i forhold til å gripe organisasjonsvirkeligheten. Et perspektiv som søker å løse denne utfordringen, er praksisperspektivet. Det tar utgangspunkt i at ulike praksiser former alle prosesser i organisasjoner, som kommunikasjon, læring, beslutninger og strategiske prosesser. Styrken til praksisperspektivet er at det får frem hvordan oppgaver er hektet sammen, hvordan samspillet er mellom materielle forhold og menneskelig atferd, og hvordan aktiviteter og individers, gruppers og organisasjonens identitet påvirkes gjensidig. I denne artikkelen gis en innføring i Wanda Orlikowskis versjon av praksisperspektivet i studiet av organisasjoner med eksempler fra hennes forskning. Den amerikanske forskeren Orlikowski har de siste 30 årene bidratt til organisasjonstenkningen og særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologiens (IKT) betydning i organisasjoner. Først med utgangspunkt i Giddens struktureringsteori og videreutvikling av denne, senere inspireres hun av aktør-nettverksteoretikere som Bruno Latour og Michel Callon. Hennes forskningstematikk har strukket seg fra koordinering og læring til IKT-bruk i organisasjoner. Tross spredning i tematikk, så har IKT alltid vært med som en variabel.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherOplandske Bokforlagno_NO
dc.subjectorganisasjonsteorino_NO
dc.subjectpraksisno_NO
dc.subjectWanda Orlikowskis praksisperspektivno_NO
dc.titleInformasjons- og kommunikasjons-teknologiens betydning i organisasjonerno_NO
dc.typeChapterno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.source.pagenumber193no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel