Show simple item record

dc.contributor.authorAnder, Birgitta
dc.contributor.authorBennich, Maria
dc.contributor.authorBolling, Jamie
dc.contributor.authorBülow, Pia
dc.contributor.authorCedersund, Elisabet
dc.contributor.authorEriksson, Bengt G.
dc.contributor.authorFelizia, Inga-Lill
dc.contributor.authorGranerud, Arild
dc.contributor.authorHanson, Elizabeth
dc.contributor.authorHummelvoll, Jan Kåre
dc.contributor.authorJonsson, Oskar
dc.contributor.authorKarlsson, Per-Åke
dc.contributor.authorKogstad, Ragnfrid Eline
dc.contributor.authorKäcker, Pia
dc.contributor.authorMagnusson, Lennart
dc.contributor.authorNolan, Mike
dc.contributor.authorRystedt, Ingrid
dc.contributor.authorSjöberg, Anne
dc.contributor.authorSolheim, Inger Helen
dc.contributor.authorStensrud, Bjørn
dc.contributor.authorWangen, Margret Gyda
dc.contributor.authorWikström, Eva
dc.contributor.authorÅhnby, Ulla
dc.contributor.editorRönnmark, Lars
dc.date.accessioned2012-02-07T07:38:16Z
dc.date.available2012-02-07T07:38:16Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationRönnmark, L. (Red.). (2011). Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete. I Vetenskap för profession 18. Lokalisert på http://bada.hb.se/handle/2320/9503no_NO
dc.identifier.isbn978-91-85659-78-4
dc.identifier.issn1654-6520
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134418
dc.descriptionTekstene er fra forelesninger samt fra doktorantkurset "Brukarmedverkan i forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och omsorg". Kurset ble avholdt våren 2009.no_NO
dc.description.abstractFra omslag: På 1980-talet blev ”brukare” ett modeord i offentlig förvaltning och förvaltningsforskning. Termen betecknar den som använder sig av välfärdsservice (jfr. engelskans service user), eller ”slutmottagare” av offentlig nyttighet eller åtgärd. Brukare av välfärdstjänster vet hur hjälp och service fungerar i praktiken och kan därför ge synnerligen viktig återkoppling enligt devisen: ”Den som har skorna på fötterna vet var de skaver”. Välfärdsorganisationer har all anledning att involvera brukare i planering och policyarbete i syfte att utveckla förmågan att göra rätt saker. Det finns inte mycket dokumentation och forskning kring brukarmedverkan i utvecklingsarbete och forskning på välfärdsområdet. I synnerhet saknas kunskap om hur välfärdstjänster tas emot och realiseras i brukarens livssammanhang. En ambition i doktorandkursen ”brukarmedverkan i forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård, socialt arbete och omsorg” var att samla och presentera kunskaper på området. Kursen genomfördes våren 2009 i ett unikt samarbete mellan Karlstads Universitet, Sheffield University i England, Högskolan i Hedmark i Norge, Hälsohögskolan i Jönköping och Högskolan i Borås/FoU Sjuhärad Välfärd. Texterna i denna bok härrör från kursens föreläsningar och paperarbeten. De ger många exempel på hur brukare kan involveras i forskning och utvecklingsarbete, och presenterar en rad praktiska metoder för brukarsamverkan. Boken rekommenderas till välfärdens politiker och yrkespersoner, till studenter som förbereder sig för välfärdens yrken liksom till forskare och utvecklingsarbetare som vill utveckla samarbete med brukare och brukarorganisationer. Den vänder sig givetvis även till brukare och brukarorganisationer som vill engagera sig i forskning och utvecklingsarbete.no_NO
dc.publisherHögskolan i Boråsno_NO
dc.relation.ispartofseriesVetenskap för profession;18
dc.source.urihttp://bada.hb.se/handle/2320/9503
dc.subjectbrukermedvirkningno_NO
dc.subjectvelferdno_NO
dc.subjectvelferdstjenesterno_NO
dc.subjectutviklingsarbeidno_NO
dc.titleBrukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbeteno_NO
dc.typeResearch report
dc.typePeer reviewed
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200no_NO
dc.source.pagenumber1-250no_NO
dc.source.journalVetenskap för professionno_NO
dc.source.issue18no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record