Show simple item record

dc.contributor.authorMønness, Erik Neslein
dc.date.accessioned2011-01-28T12:01:16Z
dc.date.available2011-01-28T12:01:16Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.citationMønness, E. (1982). Diameter distributions and height curves in even-aged stands of Pinus Sylvestris L. Ås : Norsk institutt for skogforskningen_US
dc.identifier.isbn82-7169-280-1
dc.identifier.issn0332-5709
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134424
dc.description.abstractNorsk: Det er konstruert funksjoner for å bestemme diameterfordeling og høydekurve for bestand med kjente bestandsdata. Disse er grunnflatemiddelstammens diameter, bonitet, treantall pr. ha, grunnflateveid middelhøyde og overhøyde. Diameterfordelingen er basert på Johnsons System b fordeling. Fordelingen bestemmes på hvert bestand. En modell for fordelingsutviklingen konstrueres ved hjelp av regresjon der variasjon imellom fordelingene forklares med variasjon av bestandsparametrene. Høydekurvens form er en hyperbel. Overhøyde og grunnflatemiddelveid høyde er begge ulike integraler av høyde. Disse to bestandsparametre vil sammen med diameterfordelingen bestemme høydekurven fullstendig. Funksjonene er testet mot et uavhengig materiale.en_US
dc.description.abstractEnglish: Functions are constructed in order to determine diameter distributions and height curves on stands with known stand parameters. These are the basal area mean diameter, the site index, the tree number per hectare, Loreys height, and the top height. The diameter distribution is based upon Johnsons System b distribution. The distributions are estimated on each stand. The variation of the distributions between stands is regressed against stand parameters. The type of height curve is a two-parameter hyperbola. The top height and Loreys height, which both are different integrals on the height, together with the diameter distribution determine the height curve completely. The functions are tested against an independent set of data.
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNORSK INSTITUTT FOR SKOGFORSKNINGen_US
dc.relation.ispartofseriesMeddelelser fra norsk institutt for skogforskning;36.15
dc.subjectdiameterfordelingen_US
dc.subjectJohnsons System ben_US
dc.subjecthøydekurveen_US
dc.subjectrestriksjoneren_US
dc.subjectdiameter distributionen_US
dc.subjectheight curveen_US
dc.titleDiameter distributions and height curves in even-aged stands of Pinus Sylvestris L.en_US
dc.title.alternativeDiameterfordelinger og høydekurver for ensaldrede bestand av Pinus sylvestris Len_US
dc.typeOthersen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Forestry: 915en_US
dc.source.pagenumber46en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record