Show simple item record

dc.contributor.authorGloppen, Bjørg Herberg
dc.date.accessioned2013-07-12T08:43:04Z
dc.date.available2013-07-12T08:43:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationUniped 2013, 36: 20949 - http://dx.doi.org/10.3402/uniped.v36i1.20949no_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134600
dc.description.abstractDenne artikkelen retter fokus mot hvordan man kan styrke sammenhengen mellom høgskolens undervisning og studentens praksis. Utgangspunktet er deltakelse i det nasjonale prosjektet Praksis som Integrerende element i Lærerutdanningen (PIL), som ble initiert av Kunnskapsdepartementet i 2007. Hovedprosjektet ble avsluttet høsten 2011. Intensjonen med PILprosjektet var å styrke relasjonen til praksisfeltet. Deltakere i prosjektet var lærerstudenter, praksislærere og kontaktlærere fra høgskolen. Arbeidet besto i å undersøke og utvikle trepartssamtalen. Dette er en faglig samtale hvor studenter, praksislærer og faglærer deltar. Trepartssamtalens hovedformål er å sikre at studentene får reflektere i tilknytning til sine praksiserfaringer. Via dialog kan studentene oppdage sammenhengen mellom teori og praksis. På bakgrunn av erfaringene som er gjort, argumenteres det for at man gjennom strukturendringer, fokus på aktørenes begrepsforstå else, refleksjon og veiledning kan gi studentene en sterkere opplevelse av sammenheng mellom den undervisningen de mottar ved høgskolen og den virkeligheten de møter i praksis.no_NO
dc.description.abstractThe article focuses on how to strengthen the relationship between college tuition and student practice. The background for this article is participation in the national project ‘‘Practice as an integral element in Teacher Education’’ (PIL) initiated by the Ministry of Education in 2007. The intention of the PIL- project was to strengthen the relationship with the field of practice. Participants in the project were teacher students, in-service teachers responsible for placement and higher education lecturers. The project sought to examine and develop the three-part dialogue. That is an academic conversation where student’s practice teacher and lecturer are present. Three-part dialogue seeks to ensure that students reflect upon their practice experiences. Via dialogue, students can discover the connection between theory and practice. Based on the experience gained, it is argued that through structural changes, focusing on the participants’ conceptual understanding, and reflection and guidance, offer students a greater sense of the connection between the education they receive at college and the reality they encounter in practice.
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniped. Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikkno_NO
dc.subjectlærerutdanningno_NO
dc.subjectundervisningno_NO
dc.subjectpraksisno_NO
dc.subjecttrepartssamtalenno_NO
dc.titleTrepartssamtalen - en arena for å styrke samspillet mellom høgskolens undervisning og praksis? Eksempler fra lærerutdanningenno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.source.pagenumber88-101no_NO
dc.source.volume36no_NO
dc.source.journalUnipedno_NO
dc.source.issue1no_NO
dc.identifier.doi10.3402/uniped.v36i1.20949


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record