• Et tilbakeblikk på Bergensprosjektet 

   Norvald Nytræ, Monsen (Chapter, 2014)
   Bergensprosjektet var et flerårig forskningsprosjekt som ble gjennomført i Bergen kommune på slutten av 1980-tallet. Ettersom prosjektet fortsatt er svært relevant for hvordan vi kan videreutvikle kommuneregnskapet, vil ...
  • New Public Paranoia 

   Tranøy, Bent Sofus (Chapter, 2014)
  • Perfekte markeder – finnes de? 

   Østre, Stein (Chapter, 2014)
   Denne artikkel brukes betegnelsen perfekt marked som likeverdig med fullkomment marked. Begrepet perfekt marked bør ikke blandes sammen med begrepet frikonkurranse, da sistnevnte egentlig bare betyr at offentlige myndigheter ...
  • Play Style Survey 

   Vold, Tone; Marzo, Richard; Waern, Annika (Chapter, 2010)
  • Praksisnær undervisning - nytt begrep og ny realitet? 

   Nordkvelle, Yngve Troye (Chapter, 2020)
   The task of mediating meanings of what may be constituted as ‘practice’ and ‘theory’ – its differences of kind and essence – and their commonalities or unions in the everyday of students – and the professions they are being ...