• Anordningsprinsippet: et viktig pengeperiodiseringsprinsipp i kommunene 

   Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2014)
   Anordningsprinsippet er et viktig pengeperiodiseringsprinsipp i offentlig forvaltning, inkludert i kommunene. Derfor skal denne artikkelen forklare dette periodiserings prinsippet og illustrere det ved hjelp av et ...
  • Arbeid med verdier i skolen: På jakt etter verdier i minnematerialet etter 22. juli 2011 

   Lied, Sidsel; Kveset, Torleif (Journal article, 2016)
   Barn var opptatt av verdier i tiden etter terrorangrepene 22. juli 2011.1 Det går fram av tekster og tegninger som barn og unge la på spontane minnesteder bl.a. i Osloområdet. Denne artikkelen viser at mange av disse ...
  • Bruken av finansregnskap i det offentlige 

   Lundesgaard, Jon (Journal article, 2012)
   En uttalt oppfatning er at det i næringslivet er mye bedre orden i sakene enn i det offentlige. Hva er da mer nærliggende enn å gå inn for at oppgavene løses på samme måte begge steder? Flere av de siste årenes reformer ...
  • Culling calves 

   Milner, Jos M.; Mysterud, Atle (Journal article, 2010)
   The shooting of calves or fawns can be a controversial matter. While in some countries the consensus among deer managers for the culling of calves is clear, it is often less clear exactly why. Jos Milner & Atle Mysterud ...
  • Effects of immersive virtual nature on nature connectedness: A systematic review protocol 

   Brambilla, Elena; Petersen, Evi; Stendal, Karen; Sundling, Vibeke; MacIntyre, Tadhg E.; Calogiuri, Giovanna (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Objective Nature Connectedness, an individual’s cognitive, affective, and behavioral connection with the natural world, has been linked to various health and well-being outcomes. As Nature Connectedness can be elicited and ...
  • Elgbeiting påvirker kvaliteten på musematen 

   Pedersen, Simen (Journal article, 2011)
   Elgbeiting forandrer kvaliteten på blåbærlyng som mus eter. Fjellmarkmus foretrekker tidligere beitet blåbærlyng i næringsrike områder og unngår tidligere beitet blåbærlyng fra områder med liten næringstilgang.
  • FIBE 30 år - noen betraktninger om bedriftsøkonomi 

   Lundesgaard, Jon (Journal article, 2013)
   Bedriftsøkonomi er i alle henseende et stort fagfelt. I januar hvert år er fagfolkene på området invitert til faglig samling ved Norges Handelshøyskole (NHH), til «Fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner», eller kort FIBE. ...
  • The first decade of the 21st century: A backlash for inclusion in Norwegian schools? 

   Nes, Kari (Journal article, 2010)
   In Norway inclusive education formally is in place. But formal rights may conceal a different reality. Students are hardly ever excluded from education, but quite a few risk exposure to exclusionary mechanisms within the ...
  • Fortellinger om kjønn i barnelitteraturen 

   Østerås, Bergljot (Journal article, 2010)
   I arbeidet med å oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn er det nødvendig med bevisste holdninger til pedagogisk arbeid. En del av dette arbeidet handler også å reflektere over valg av bøker, og å skape rammer ...
  • Forvaltningskameralistikk for kommunekassen : et eksempel 

   Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2011)
   I artikkelen gis det en innføring i forvaltningskameralistikken ved bruk av et talleksempel. Det argumenteres for at kommuneregnskapet, som i dag er komplisert og dermed vanskelig både å ut arbeide og å forstå, bør ...
  • Global teachers: The long-term effects of an international practicum 

   Wikan, Gerd Nora (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This paper present finding from an international practicum programme for Norwegian student teachers in Namibia. Inland Norway University of Applied Sciences offers three months international practicum programme in Namibia. ...
  • Hvor er nøklene - i arbeidet med endring og utvikling i skolen? 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Andersen, Pia Guttorm (Journal article, 2010)
   Skoleeiere, skoleledere, veiledere, koordinatorer og lærere får i stigende grad (med)ansvar for arbeidet med å implementere store og omfattende utviklingsarbeider. Et arbeid, som de ikke nødvendigvis verken er utdannet ...
  • Ideelkameralistikk og statuskameralistikk for kommunekassen: et eksempel av Norvald Monsen 

   Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2013)
   Fra artikkelen: I en tidligere artikkel i Kommunal økonomi har jeg gitt en innføring i forvaltningskameralistikk (FKAM) ved bruk av et talleksempel (se Monsen, 2011). Der argumenterte jeg for at kommuneregnskapet ...
  • Implementation of Virtual Reality in Health Professional Higher Education: Protocol for a Scoping Review 

   Lie, Silje Stangeland; Helle, Nikolina; Sletteland, Nina Vahl; Vikman, Miriam Dubland; Bonsaksen, Tore (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background: The use of virtual reality in higher education show great potential to promote novel and innovative learning experiences. Until recently, virtual reality has mostly been used in technical higher education, but ...
  • Inntekter og utgifter : Pengevirkning og lønnsomhetsvurdering 

   Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2011)
   Artikkelen gir en innføring i begrepene inntekt og utgift og deres to virkninger: pengevirkning og lønnsomhetsvirkning. Førstnevnte virkning er av interesse for alle typer av organisasjoner, mens sistnevnte virkning er av ...
  • Inntekter og utgifter: et begrepsapparat 

   Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2012)
   Formålet med artikkelen er å presentere et begrepsapparat som vil gjøre det lettere å forstå innholdet i ulike typer regnskap. Begrepsapparatet kan om tales som et inntekts- og utgiftsbegrepsapparat.
  • Is Green Exercise for All? A Descriptive Study of Green Exercise Habits and Promoting Factors in Adult Norwegians 

   Calogiuri, Giovanna; Patil, Grete Grindal; Aamodt, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Background: Physical activity (PA) in natural environments, known as green exercise (GE), can provide health benefits above and beyond PA in other environments, but little is known about the extent to which GE is an ...
  • Kameralregnskap - del 1 : en oversikt 

   Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2010)
   Dette er del l i en tredelt artikkelserie om kameralregnskap. Del l gir en oversikt over dette regnskapet. Del 2 gir en nærmere innføring i kameralregnskapets ene hovedvariant, nemlig forvaltningskameralistikk. Del 3 ...
  • Kameralregnskap - del 2 : forvaltningskameralistikk 

   Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2010)
   Dette er del 2 i en tredelt artikkelserie om kameralregnskap. Del l gir en oversikt over dette regnskapet. Del 2 gir en nærmere innføring i kameralregnskapets ene hovedvariant, nemlig forvaltningskameralistikk. Del 3 ...
  • Kamerlaregnskap : del 3 : bedriftskameralistikk 

   Monsen, Norvald Nytræ (Journal article, 2010)
   Dette er del 3 i en tredelt artikkelserie om kameralregnskap. Del l gir en oversikt over dette regnskapet. Del 2 gir en nærmere innføring i kameralregnskapets ene hovedvariant, nemlig forvaltningskameralistikk. Del 3 ...