Show simple item record

dc.contributor.authorSkahjem, Bjørg S.
dc.date.accessioned2010-12-21T13:38:06Z
dc.date.available2010-12-21T13:38:06Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144685
dc.description.abstractDenne oppgaven har inkludering som tema, og bygger på en kvalitativ undersøkelse gjort i februar måned 2010. Undersøkelsen er lagt til en bestemt ungdomsskole som samler elever fra ulike grender. Det ble gjort intervju med rektor, 4 lærere og 6 elever fra 8. klasse, med intensjon om å få innsikt i hvordan de beskriver det arbeidet som blir gjort på denne skolen for å skape et inkluderende miljø, og hvilke utfordringer de møter på. Skolen har utarbeidet en visjon, - ”en skole for alle med blikk for den enkelte”, som er en forpliktende del av virksomhetsplanen. Visjonen ble formulert etter en omfattende prosess, med utgangspunkt i læringsplakaten fra den gjeldende læreplanen, Kunnskapsløftet. ”Norsk skole skal være en inkluderende skole som har rom for alle” står det skrevet i en presentasjonsbrosjyre av Kunnskapsløftet. Med bakgrunn i dette er følgende problemstilling formulert: ”En skole for alle med blikk for den enkelte” - En visjon som forplikter. Hvilke utfordringer møter skolen i sitt arbeid når den jobber for å bli en inkluderende skole? En case-studie. Teoretisk et oppgaven forankret i litteratur om inkludering, der Tetlers (2000) bok ”Den inkluderende skole – fra visjon til virkelighed” er sentral, i tillegg til skolepolitiske dokumenter som stortingsmeldinger og utredninger, og forskning om inkludering, da særlig med vekt på evalueringer knyttet til inkludering og spesialundervisning etter innføring av Kunnskapsløftet. Undersøkelsen viser at denne skolen er en tradisjonell norsk skole som hevder at de legger vekt på at elevene skal bli sett og tatt godt vare på. Elever og lærere sier de trives, resultatene skolen kan vise til på nasjonale prøver er over gjennomsnittet, og samarbeidsparter utenfor skolen er ifølge informantene positive i sine tilbakemeldinger. Det viser seg imidlertid at det er mange elever som mottar spesialundervisning, ofte organisert utenfor klasserommet, etter tilråding fra PPT. Dette kan sies å stride mot inkluderingstenkningen, som vektlegger fellesskapet, og kunnskapsløftets fremheving av prinsippet om tilpasset opplæring for alle. De flinke elevenes rett til tilpasning blir heller ikke godt nok ivaretatt, da oppmerksomheten i stor grad er rettet mot elever som sliter på skolen. Skolens utfordring ligger i å konkretisere visjonen og gi den forpliktende føring for skolens virksomhet, hvor inkluderingstenkningen blir operasjonalisert.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectinkluderendeen_US
dc.subjectskoleen_US
dc.title”En skole for alle med blikk for den enkelte” - en visjon som forplikter : hvilke utfordringer møter skolen i sitt arbeid når den jobber for å bli en inkluderende skole? : en case-studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.source.pagenumber103en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record