Show simple item record

dc.contributor.authorRøisehagen, Anne Marie
dc.date.accessioned2011-05-12T10:37:06Z
dc.date.available2011-05-12T10:37:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144701
dc.description.abstractInnledning: Kvalitetsreformen legger føringer for mer bruk av formativ vurdering i høgere utdanning. Hvordan dette blir praktisert i ulike fagmiljøer og av hvilken kvalitet er fortsatt lite forsket på i Norge. Hvilke betydning kommunikasjon og relasjonsaspektet mellom faglærer og student er, og hvilke betydning det har for studenters motivasjon og læringsutbytte er i viktig å belyse. I tillegg er det ulik vurderingspraksis ikke bare innefor hver enkelt høgskole, men også mellom faglærere i samme fagseksjon. Hensikt: Studiet har som hensikt å få en teoretisk og emirisk forståelse av kommunikasjonen og relasjonens betydning i feedback som formativ vurdering med sentrale implikasjoner for studenters læringsutbytte. Metode: Prosjektet er med utgangspunkt i Alvesson og Skôldbergs refleksive forskningsprosess, bygd opp som et prosjekt av tolkende og reflekterende prosesser. Det er benyttet innsamling av kvantitative og kvalitative data. Informanter er både faglærere og studenter ved en høgskole på Østlandet. Resultat: Det er store forskjeller individuelt og innad i hver fagseksjon i hva faglærere vektlegger i feedback som formativ vurdering. Stor enighet blant alle informanter om at kommunikasjon og relasjon er vesentlige faktorer i en god samhandlingsprosess som kan føre til økt motivasjon og læringsutbytte hos studentene. Faglærere opplever allikevel stort sprik mellom ønsket - og opplevd praksis. Økt arbeidsbelastning generelt fører til at faglærere ufrivillig må utføre vurderingspraksis som de faglig ikke vil si er optimal.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectFeedbacken_US
dc.subjectkvaliteten_US
dc.subjectvurderingen_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectlæringsutbytteen_US
dc.subjectvurderingskulturen_US
dc.subjectstudenteren_US
dc.subjectsosialiseringen_US
dc.titleKvalitet i feedback som formativ vurdering i høgere utdanning : en teoretisk og empirisk analyse og forståelse av kommunikasjonen og relasjonens betydning i feedback som formativ vurdering med sentrale implikasjoner for studenters læringsutbytteen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280en_US
dc.source.pagenumber134en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record