Show simple item record

dc.contributor.authorAskheim, Ole-Petter
dc.date.accessioned2013-11-13T11:26:09Z
dc.date.available2013-11-13T11:26:09Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/144953
dc.description.abstractGjennomgangen av eksisterende kunnskap om brukerstyrt personlig assistanse i Norge viser at kunnskapsgrunnlaget er varierende for ulike områder. Området som peker seg ut med størst behov for oppdatert kunnskap angår den kommunale implementeringen av BPA. Eksisterende kunnskap tyder på betydelige forskjeller i praksis mellom kommunene både når det gjelder hvem som tildeles BPA og omfanget av ordningen. Det er betydelig kunnskap om brukernes vurderinger av BPA, men det mangler oppdatert kunnskap om hvordan målgruppeutvidelsen har hatt konsekvenser for sammensetningen av brukergruppa, og hvordan den virker inn på hvordan arbeidslederansvaret ivaretas. Det finnes ikke systematisert kunnskap om hvordan pårørende til BPA-brukerne vurderer ordningen. Et annet område med stort behov for oppdatert kunnskap angår assistentene. Kunnskapen her er i stor grad gammel og fanger trolig ikke opp endringer verken når det gjelder rekruttering, ansettelsesforhold, arbeidstidsordninger eller assistentenes vurderinger av arbeidet. Samfunnsøkonomiske analyser er et område med behov for sikrere kunnskap. Dette er et område med betydelige metodiske utfordringer. Å benytte eksisterende registerdata der en kobler IPLOS-data med andre registre synes å være den sikreste metoden for å få valid kunnskap. Det er endelig behov for oppdatert kunnskap om praksis når det gjelder klager ang. BPA. Etter at klageomfanget er lagt inn i Helsetilsynets tilsynsmelding, gjelder dette i første rekke kunnskap om klagegrunnlaget og hvordan avslag/medhold i klagene fordeler seg på typer saker.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapport;157
dc.subjectBrukerstyrt personlig assistanseno_NO
dc.subjectkunnskapsstatus, kunnskapsbehovno_NO
dc.subjectBPAno_NO
dc.titleBrukerstyrt personlig assistanse – Kunnskapsstatusno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber54no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record