Show simple item record

dc.contributor.authorHaugen, Linn Marlen Wegerle
dc.date.accessioned2013-01-22T09:39:23Z
dc.date.available2013-01-22T09:39:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/145039
dc.description.abstractMålet med oppgaven har vært å finne ut av hvordan utvalgte butikker jobber med innovasjon og om dette påvirket hvor de befant seg i bedriftens livssyklus. Det har altså blitt undersøkt om innovasjon påvirker fasene, slik at de for eksempel blir forskjøvet eller ikke oppstår. Resultatene i oppgaven gir et grunnlag for å konkludere med at innovasjon påvirker butikkens overlevelsesevne i bedriftens livssyklus, der man ser en klar forskjell mellom bedrifter som er innovative/lykkes med innovasjon, og de som ikke gjør det. For å få en bedre forståelse for problemstillingen har teorikapittelet blitt brukt til å gjennomgå teori om detaljhandel, innovasjon og bedrifters livssyklus. Detaljhandel er forklart først i kapittel 2, da det er gunstig å ha en forståelse for detaljhandel før en kan forstå sammenhengen mellom innovasjon og bedriftens livssyklus. Mer spesifikt vil områder innen detaljhandel bli sett sammen med teori om innovasjon. Områdene i detaljhandel er hentet fra Levy & Weitz (2004) og er: kunderelatert ledelse og kommunikasjonsmiks, innkjøp/organisering av varer, logistikk, multikanal detaljhandel og strategi/markedsstrategi og ledelse av butikken og kundeservice. Disse områdene settes sammen med Schumpeter´s innovasjonsteori, i et forsøk på å se sammenheng mellom innovasjonsteori og detaljhandelsteori. Funnene i oppgaven er gjort ved hjelp av empiribasert teori. Dette er forklart nærmere i kapittel 4. Det har blitt gjennomført dybdeintervju på butikker som befinner seg i ulike stadier i bedriftens livssyklus. Resultatene er funnet ved hjelp av kodingsparadigmer. Disse forklares i kapittel 5. Resultatene viser at butikkene som er i vekst er blant annet flinke til å jobbe innovativt både med å kommunisere med markedet og opplevelsen i butikken. Dette kommer frem i modell 5.2.1 Selektiv koding. Butikkene som er konkurs viser seg å være det av ulike grunner. Dette kommer frem i modell 5.2.2 Selektiv koding. Den ene butikken jobbet ikke med innovasjon overhodet, mens den andre kan anses som innovativ. Den sistnevnte hadde nyere eiere som feilet i arbeidet med organisatorisk innovasjon ved et oppkjøp. Grunnen til at butikkene som er konkurs ikke overlevde i bedriftens livssyklus er altså ulik.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.titleSammenhengen mellom innovasjon i detaljhandel og bedriftens livssyklusno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber88no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record