• Nytt skjema er egnet til å vurdere praktiske studier i sykepleie 

   Kydland, Anne Grethe R; Nordström, Gun (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   Bakgrunn: Forskning viser at det både nasjonalt og internasjonalt er en vanskelig oppgave å vurdere studentenes læring i praktiske studier i sykepleie. Bologna-deklarasjonen har medført store konsekvenser for læring og ...
  • Personer med demens kan ha nytte av kognitiv atferdsterapi 

   Staubo, Helen; Misvær, Nina; Tonga, Johanne Bjørnstad; Kvigne, Kari Johanne; Ulstein, Ingun (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunn: Studier viser at psykoterapi kan bidra til å bevare funksjonsnivå og livskvalitet hos personer med demens. Hensikt: Denne casestudien er en del av KORDIAL-studien. Hensikten med denne randomiserte kontrollerte ...