Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugen, Erik
dc.contributor.authorSandbakk, Robert
dc.date.accessioned2014-06-24T13:32:38Z
dc.date.available2014-06-24T13:32:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196726
dc.description.abstractMålet med oppgaven er å undersøke om den innledende kommunikasjonen mellom pasienter, helsepersonell og likepersoner i foreningen Momentum fungerer. Dermed vil den også peke på utfordringer i kommunikasjonen mellom partene som det bør arbeides med. Vi har valgt å konsentrere oss om den kommunikasjonsprosessen som skjer i forhold til at pasienten skal få kontakt med en likeperson. Vi fokuserer på tilgjengelighet og bruk av kommunikasjonskanaler. For å samle inn informasjon har vi basert oss på en kvantitativ undersøkelse av alle likepersoner i Momentum. Vi bruker også likepersonene som kilde som pasienter, siden pasienter på sykehus ikke er tilgjengelig for oss. I tillegg har vi gjennomført et kvalitativt epost intervju av tre personer som representerer helsepersonell. Hensikten med det kvalitative intervjuet er å hente inn mer informasjon og se på kommunikasjonen fra helsepersonellets side. Når vi setter informasjonen fra undersøkelsene sammen i analysen håper vi å få et mer nyansert og riktigere bilde av kommunikasjonsutfordringer for organisasjonenenb_NO
dc.description.abstractSammendrag engelsk (abstract): The aim of the study is to investigate whether the initial communication between patients, health professionals and peer persons in society Momentum works. Thus, it will also identify challenges in the communication process, between the parties, that the organization can continue to solve in the future, as they develop. We have chosen to focus on the communication process that takes place needed for the patient to connect to a peer person. We focus on the availability of the service and use of communication channels. To collect the information we have based the study on a qualitative examination, of all peer persons in Momentum. We also use the peer persons as an information source as patients, since patients in the hospital, as a group are not available for us. In addition, we conducted a qualitative email interview of three people, as representatives for healthcare professionals. The purpose of the email interviews is to gather more information and see the communication in perspective of health professionals. When we combine the information from the examinations in the analysis, we hope to gain a more nuanced and accurate picture of the communication challenges for the organization.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectpasienternb_NO
dc.subjectkvalitative undersøkelsernb_NO
dc.subjecthelsepersonellnb_NO
dc.titleInnledende kommunikasjon med likepersonstjenestennb_NO
dc.title.alternativeThe initial communication with the peer support servicenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber66nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel