Show simple item record

dc.contributor.authorChristensen, Mette Upsahl
dc.date.accessioned2014-06-26T07:21:05Z
dc.date.available2014-06-26T07:21:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196821
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg tatt for meg fagområdet ledelse – lederstil og selvinnsikt i egen ledelse. Oppgaven baserer seg hovedproblemstillingen; - Hvilken lederstil er mest fremtredende blant unge ledere i Forsvaret? Utfra denne har jeg to underproblemstillinger; - Finnes det en fortolkningsramme som er mer fremtredende enn andre blant unge, militære ledere? - Finnes det et samsvar mellom ledernes vurderinger av seg selv og underordnedes vurdering av lederne? Oppgaven er bygget opp på grunnlag av Bolman og Deals fire fortolkningsrammer for å forstå lederskap. I tillegg vil Forsvarets interne ledelsesfilosofi spille inn. På bakgrunn av dette ønsker jeg å kunne få større innsikt i fenomenet ledelse, og forstå begrepet bedre. Jeg håper at ledere kan ha glede og nytte av undersøkelsen. Dette er en kvantitativ undersøkelse basert på en spørreundersøkelse. Undersøkelsen ble gjennomført i en avgrenset gruppe i Hæren. Undersøkelsen viste at den strukturelle lederstilen er helt klart mest fremtredende i Hæren, blant unge ledere. Den viste også at Forsvaret har fått et økt fokus på Human Resources, altså på menneskene de jobber sammen med. I tillegg viser det seg at de har et overraskende godt samsvar i ledernes og underordnedes syn på ulike sider ved lederens lederstilnb_NO
dc.description.abstractSammendrag engelsk (abstract): This paper is based upon the field of leadership - leadership style and self- insight in their own leadership. The thesis is based on two issues; - Is there a leadership frame that is more prominent than others among young, military leaders? - Is there a correlation between leaders ' assessments of themselves and subordinates' assessment of the leaders? The thesis is based upon Bolman and Deal’s four interpretation frames for understanding leadership. In addition, I’ve used the Norwegian Army’s own internal leadership philosophy. Based upon this, I wish to gain greater insight to the phenomenon of leadership and gain a better understanding of the concept. I hope that leaders find this assignment useful. This is a quantitative study based on a survey. The survey was handed out to a representative sample of the Army. The survey showed that the structural style of management is clearly most prominent in the Army, among young leaders. It also showed that the military has gained an increased focus on Human Resources, a greater focus on the people that work for the organization. In addition, it appears that they have a surprisingly good correlation between managers ' assessments of themselves and subordinates' ratings of different aspects on the leaders leadership
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectHRMnb_NO
dc.subjectstruturell lederstilnb_NO
dc.titleHva slags lederstil er mest fremtredende blant unge ledere i Forsvaret?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record