Show simple item record

dc.contributor.authorGrønseth, Marie Lund
dc.date.accessioned2014-06-30T11:18:48Z
dc.date.available2014-06-30T11:18:48Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/196967
dc.description.abstractJeg har lagt merke til at flere av stillingsannonsene man finner på internett er skrevet på engelsk eller at det er et krav at søkeren har kompetanse i engelsk. Jeg ønsket å finne ut hvor viktig dette egentlig var for arbeidsgivere i rekrutteringsprosessen, og problemstillingen min ble derfor: Vektlegging av kompetanse i engelsk språk i rekrutteringsprosessen til multinasjonale selskaper i Norge. Teorien brukt i oppgaven omhandler rekruttering, kompetanse og språk som faktor i multinasjonale selskaper. Jeg har tatt utgangspunkt i kvalitativ metode for å finne svar på min problemstilling, så datainnsamlingen er gjort ved å intervjue fire HR-ansvarlige fra fire forskjellige multinasjonale selskaper i Norge. Når jeg har analysert dataene, har jeg prøvd å knytt funnene opp til teorien for å se om teorien kan forklare dataene og funnene mine. Oppgaven konkluderer med at kompetanse i engelsk språk blir stadig viktigere og mer vektlagt i rekrutteringsprosessen til multinasjonale selskaper, men de har fortsatt et stykke igjen til måletnb_NO
dc.description.abstractSammendrag engelsk (abstract): have noticed that many of the job listings you find on the internet are written in English or that it is a requirement that the applicant is competent in English. I wanted to find out how important this really was for employers in the recruitment process, and my problem was thus: How competence in the English language is emphasized in the recruitment process to multinational companies in Norway. The theory used in the thesis deals with recruitment, competence and the role of language in multinational companies. I have used the qualitative method to find answers to my problem, so data collection was done by interviewing four HR managers from four different multinational companies in Norway. When I analyzed the data, I tried to tie the findings to the theory to see if the theory could explain my data and findings. This paper concludes that competence in the English language is becoming more important and emphasized in the recruitment process to multinational companies, but they haven't reached the finish yet.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectrekrutteringnb_NO
dc.subjectspråknb_NO
dc.subjectengelsknb_NO
dc.subjectmultinasjonale selskapernb_NO
dc.subjectkompetansenb_NO
dc.titleVektlegging av kompetanse i engelsk språk i rekrutteringsprosessen til multinasjonale selskaper i Norgenb_NO
dc.title.alternativeHow competency in the English language is emphasized in in the recruitment process to multinational companies in Norwaynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record