Show simple item record

dc.contributor.authorGulliksen, Siri
dc.contributor.authorSkytterholm, Anne Cathrine
dc.date.accessioned2014-08-27T15:31:54Z
dc.date.available2014-08-27T15:31:54Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218197
dc.description.abstractFormålet vårt med masteroppgaven har vært å undersøke om det er samsvar mellom hensikten til styringsdokumentene og elevens opplevelse av spesialundervisning på 5. -7. trinn. Videre ønsket vi å utforske hvorvidt eleven opplever å ha faglig utbytte av spesialundervisningen, og om de selv opplever følelsen av likeverd, inkludering, faglig utbytte og tilpasset opplæring. Oppgaven er skrevet med utgangspunkt i forskning rundt spesialundervisning og teori i forbindelse med nasjonale styringsdokument og føringer rundt emnet. Videre er det teori om ulike læringssyn før de drøftes. Dette er relevant sammen med teori om faktorer som påvirker læring. I feltarbeidet brukte vi en hermeneutisk tilnærming gjennom en kvalitativ forskningsmetode. 8 elever ble intervjuet ved bruk av semistrukturert intervjuguide. I oppgaven gjøres det rede for hvordan datamaterialet er analysert med utgangspunkt i kategorier. Funn presenteres og drøftes i lys av problemstillingen og de to forskningsspørsmålene. Dette ses i sammenheng med relevant teori og nasjonale styringsdokumenter. Funnene viser at våre informanter opplever spesialundervisningen som noe positivt, men at deres sosiale tilhørighet til egen klasse står sterkest. Videre ser vi at i forhold til de fire prinsippene: Inkludering, likeverd, tilpasset opplæring og faglig utbytte er tendensen at informantenes opplevelse av spesialundervisningen samsvarer til en viss grad med hensikten til styringsdokumentene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282nb_NO
dc.title«Jeg vet ikke hvorfor jeg har det, men jeg liker det»! : Elevens oppleves av spesialundervisning : «Er det samsvar mellom hensikten til styringsdokumentene og elevens opplevelse av spesialundervisningen?»nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber109nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record