Show simple item record

dc.contributor.authorStenseth, Jørn-André
dc.date.accessioned2014-09-22T07:40:03Z
dc.date.available2014-09-22T07:40:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220757
dc.description.abstractOppgavens tema er implementeringspraksis av endringer i statlig barne- og familievern. På hvilken måte gjennomfører og kommuniseres endringer som er forventet av omgivelsene og politiske miljøer. Problemstillingen går inn på om Bufetat som organisasjon, med sin kompleksitet og diversitet, klarer å mobilisere i samme retning. Er det en organisasjon som ikke får til å enes om hvilken vei den skal gå, fordi variasjoner mellom regioner, enheter og profesjonelle er for stor. Metodisk har jeg benyttet meg av en intervjuguide og semistrukturerte intervjuer, og jeg har kategorisert opplysningene i konkrete tema etter transkriberingen av intervjuene. De viktigste funn fra studien er at organisasjonen i hovedsak opplever å ha mottatt nok informasjon om Kvalitetsutviklingsprogrammet og hvorfor dette skal implementeres. Særlig trekker informantene frem kvalitetsindikatorene som er nye. Det er derimot utfordringer knyttet til at det skjer for mange endringer samtidig, og i et så høyt tempo at de ansatte ikke orker henge på utviklingen. I dette ligger også den fremtidige fare for at Bufetat ikke klarer å mobilisere i samme retning, og at den lokale praksis vil videreføre forskjellighet i tiltak og tjenester også fremover.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.titleKlarer Bufetat å mobilisere i samme retning? : en studie av implementeringspraksis i statlig barne- og familievernnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber66nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record