Tidligere samlingsnavn: Master i public administration (MPA) - breddemaster. Samlet her: MPAR4900 Master i offentlig ledelse og styring - organisasjon og ledelse/kriseledelse, dybdemaster og MPAL4900 Masteroppgave i offentlig ledelse og styring, breddemaster

Recent Submissions

View more