Show simple item record

dc.contributor.authorKløvrud, Trine
dc.date.accessioned2014-09-22T07:54:36Z
dc.date.available2014-09-22T07:54:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/220765
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å se på ny HR praksis og hvilken betydning dette har for førstelinjeledere. Med utgangspunkt i tidligere forskning innenfor HR transformasjon har hensikten vært å se på hvordan omorganisering av HR administrative arbeidsoppgaver kan ha betydning for førstelinjeleders funksjon og rolle. Det teoretiske grunnlaget for studien bygger på litteratur og nyere forskning om HR transformasjon, Shared Service Organisering og førstelinjeledere. Et organisasjonsperspektiv som består av det instrumentelle, kultur og myter belyser endring. Problemstillingen er besvart gjennom en kvalitativ undersøkelse basert på en casestudie av et helseforetak. Intervjuer ble gjennomført av førstelinjeledere (FLL) og HR ledelse. Dataene ble analysert og funn er presentert i forhold til tre hovedområder som kom frem gjennom datainnsamlingen. 1. FLL har fått flere administrative HR oppgaver tilknyttet IT systemer. 2. FLL har tilegnet seg økt kompetanse og informasjon knyttet til bruk av elektronisk HR system. 3. Kanaler og støttefunksjoner basert på selvbetjening gjennom elektronisk HRM har betydning for FLL sitt arbeid. Resultatet fra min studie indikerer at FLL sine arbeidsoppgaver blir mer systembundet gjennom eHRM. Det ser ut til å medføre prioriteringer i retning av administrative arbeidsoppgaver fremfor personalledelsesarbeid. Dette samsvarer med tidligere undersøkelser. Det andre er FLL sin opplevelse av at det er mer å huske på enn tidligere og arbeidet med eHRM er konsentrasjonskrevende. Administrative oppgaver knyttet til ansvaret for lønn fremheves som spesielt tyngende. De forventede effektene av eHRM for FLL står i motsetning til dette. Det er gjort lite undersøkelser om FLL og eHRM i Norge. Det tredje resultatet av studien tar utgangspunkt i det sentrale nivåets «best practice» organisering av HR administrativt arbeid. Tilpasning, «best fit», vil være mulig på lokalt nivå. FLL kan finne hensiktsmessige løsninger gjennom prioritering og delegering av arbeidsoppgaver ut fra mulighetsrommet i sin kontekst. Resultatene fra undersøkelsen er drøftet sammen med mulige tiltak og perspektiver på endring som kan ha betydning for FLL.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.titleNy HR praksis i helseforetak : betydningen av et systembundet administrativt arbeid for førstelinjelederenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record