Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMyhre, Hanne
dc.date.accessioned2014-10-28T09:04:04Z
dc.date.available2014-10-28T09:04:04Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224696
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven er skrevet ved Høgskolen i Hedmark i studiet Master i tilpasset opplæring våren 2014. Det er foretatt kvantitative spørreundersøkelser for å belyse i hvilken grad og til hvilke aktiviteter dyslektiske elever benytter datamaskin/IKT i skolearbeidet. Elever med dysleksi sammenlignes med elever uten vansker når gjelder bruk av datamaskin. Foreldre til barn med dysleksi inkluderes også i undersøkelsen for å kunne si noe om hvorvidt disse er fornøyd med skolens tilrettelegginger i forbindelse med bruk av IKT. Designet i min oppgave er et resultat av et samarbeid mellom meg som forsker og Speedprosjektet ved prosjektleder Peder Haug ved Høgskulen i Volda. Speed-prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskulen i Volda og Høgskolen i Hedmark som strekker seg over en periode fra august 2012 til våren 2016. Dette er et stort og omfattende forskningsprosjekt som ønsker å finne ut av kvaliteten av spesialundervisning ved ulike skoler i 16 deltakerkommuner. Innsamlet datamateriale ved hjelp av spørreundersøkelser er kodet inn til analyseprogrammet SPSS av Speed-prosjektet, og deretter analysert videre i SPSS og drøftet ved hjelp av teori og empiri av meg som forsker. Når det gjelder teorien i denne oppgaven, er dette et bredt kapittel som omhandler diagnosen dysleksi, hvordan dette kan diagnostiseres, dysleksi sett i ulike perspektiver inkludert tiltak fra skoleledelsen for å sikre bruk av datamaskin og bruk av IKT i forhold til dysleksi. Min forskning har vist at elever med dysleksi bruker IKT i større grad enn elever uten vansker. Imidlertid har jeg også funnet at det er svært mange elever med dysleksi som aldri benytter seg av IKT som et hjelpemiddel på skolen. Studien har også vist at elever med dysleksi bruker datamaskin i relativt størst grad til å skrive oppgaver og minst til å presentere ting for klassen. Mine antakelser om for lite bruk av IKT for elever med dysleksi er bekreftet gjennom undersøkelsen.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This master thesis has been written at Høgskolen i Hedmark for the study specialization «Tilpasset opplæring» (Adapted learning) during the spring of 2014. Quantitative surveys have been carried out to address to what extent and for which activities dyslexic students utilize the use of computerized tools for their school work. Students who are diagnosed with dyslexia are compared to students without learning disabilities when it comes to the use of these computerized tools. Parents who have children with dyslexia are also included in the research to give insight into what degree they are satisfied or de-satisfied with how the school facilitates the use of these IT-tools. This quantitative research and the design of my thesis is a result of a collaboration with the Speed-project conducted by Peder Haug at Høgskolen i Volda. The Speed-project is a joint project between Høgskulen i Volda and Høgskolen i Hedmark which runs from August 2012 to the spring of 2016. This is a major and comprehensive project which has the aim of finding out the quality of special education in Norwegian schools. Data material has been collected by means of questionnaires and the answers have been coded into the analysis-software SPSS by the Speed-project and since analyzed further by me as a researcher. The theory in this assignment has been given a broad chapter that addresses dyslexia. How dyslexia can be diagnosed, and also dyslexia viewed from different perspectives. These perspectives include measures taken by the school management to assure use of the computerized tools and the use of ICT in relation to dyslexia. 5 My research has shown that students with dyslexia use ICT-tools more often than students without these issues. However, I have also found out that there are many students with dyslexia who never uses digital tools as a school aid. Quantitative research has also shown that the students who have the dyslexia diagnosis use the computer mostly for doing written assignments and less for class presentations. My thoughts are that the use of ICT is important. Especially for the students with the dyslexia diagnosis, but these tools are used far too little in today’s learning environment. This was also my pre-understanding before doing this assignment.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectdysleksinb_NO
dc.subjectIKTnb_NO
dc.title"Alle barn har en gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den." -IKT som hjelpemiddel for dyslektikere.nb_NO
dc.title.alternative"Every child has a spark within. All we need is to light it." -ICT as a tool for dyslexics.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Information and communication technology: 550::Computer technology: 551nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber88nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel