Show simple item record

dc.contributor.authorØveraasen, Ingeborg Vesterås
dc.date.accessioned2014-10-28T10:21:20Z
dc.date.available2014-10-28T10:21:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224755
dc.descriptionBacheloroppgave, idrett - spesialisering i trenerrollen, 2014nb_NO
dc.description.abstractForskningsområde Forskning viser at det stadig blir flere eldre, og at vi i 2050 kan regne med at 25 % av Norges befolkning vil være eldre over 65 år. Dette vil sannsyneligvis medføre økt behov for helsehjelp blant denne gruppen. Formålet med denne oppgaven er å finne ut om fysisk aktivitet kan påvirke den helserelaterte livskvaliteten til eldre. Helserelatert livskvalitet måles etter SF-36. Metode Metoden jeg har brukt er et systematisk litteraturstudie. Resultat Funnene i denne studien viser at høyere fysisk aktivitetsnivå på flere av delskalaene i SF-36, virker positivt inn på elders helserelaterte livskvalitet fremfor lavere aktivitetsnivå. Fysisk aktivitet kan påvirke eldres helserelatert livskvalitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titlePåvirker fysisk aktivitet den helserelaterte livskvaliteten til eldre?nb_NO
dc.title.alternativeDoes physical activity affects health-related quality of life in older adults?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record