Show simple item record

dc.contributor.authorJensen, Bjarne
dc.contributor.authorNarud, Ole Gustav
dc.contributor.authorErichsen, Alexander Berg
dc.contributor.authorAntonsen, Rune
dc.date.accessioned2014-12-18T11:13:52Z
dc.date.available2014-12-18T11:13:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-82-7671-918-5
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/227777
dc.description.abstractRapporten er utarbeidet av Høgskolen i Hedmark på oppdrag fra 5 av kommunene i regionen Indre Østfold. Bakgrunnen for dette oppdraget har vært en diskusjon i regionen om omfanget av interkommunalt samarbeid og kommunestrukturen. Rapporten er delt i fire hoveddeler. Del 1 (Kapittel 1 og 2) omfatter en mere generell analyse av problematikken omkring kommunestruktur og interkommunalt samarbeid. Hva ligger i begrepet en stor kommune, hva er en god kommune, hva vi vet om forskjellene i resultater mellom store og små kommuner, hvilken rolle spiller samarbeid mellom kommuner og hva er interkommunalt samarbeid. Denne delen inneholder også en nærmere beskrivelse av regionen Indre Østfold. Del 2 (Kapittel 3) inneholder en analyse av hva som er en god kommune med utgangspunkt i kjent litteratur og med særlig vekt på resultatene fra «Innbyggerundersøkelsen» som direktoratet for IKT i forvaltningen gjennomfører med jevne mellomrom. Denne delen inneholder også nærmere redegjørelse for DIFI-resultatene for kommunene i Østfold særskilt. Undersøkelsen viser at innbyggerne er mer tilfreds med de fleste kommunale tjenestene i de små kommunene og at tilfredsheten avtar med økende kommunestørrelse. Det samme gjelder også for det kommunale demokratiet, mulighetene for å få innflytelse eller informasjon og andre forhold som dreier seg om innbyggernes mulighet for å påvirke kommunen. Resultatene for Østfold viser det samme bildet Del 3 (Kapittel 4) inneholder en kort og generell drøfting av kommunenes kompetansebehov, sammenhengen mellom kommunestørrelse og kommunale kostnader, kommunenes inntektssystem og en analyse av situasjonen for kommunene i Indre Østfold. Del 4 (Kapittel 5) inneholder en nærmere beskrivelse og analyse av interkommunalt samarbeid generelt og spesielt en drøfting av interkommunalt samarbeid mellom kommunene i Indre Østfold. Antall interkommunale samarbeid og antallet interkommunale selskap er gjort rede for. I økonomiske størrelser utgjør dette samarbeidet om lag 7% av kommunenes utgifter. I del 5 (Kapittel 6) er det i en oppsummering drøftet fordeler og ulemper med å videreføre dagens kommunestruktur kontra at kommunene i Indre Østfold slås sammen til en stor kommune.nb_NO
dc.description.abstractThis report has been produced by Hedmark University College for a regional group of municipalities in Østfold County, Norway. The report documents municipal structures and municipal cooperation in the region. The report also discusses municipal organization and cooperation in Norway in general. A reform of the municipalities is being discussed in Norway and the extent of municipal cooperation is one of several subjects in this discussion. Some consider extended cooperation in service production to be a democratic problem, others consider this sort of cooperation to be instrumental in creating innovation and efficient service production. The report uses data from a national governmental survey – “Innbyggerundersøkelsen” – to analyze the citizen’s satisfaction with the municipal services, and the municipal democracy. The data suggests that satisfaction with both declines with increasing municipal size.en
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;5/14
dc.subjectKommunesammenslåingnb_NO
dc.subjectKommunestrukturnb_NO
dc.subjectInterkommunalt samarbeidnb_NO
dc.subjectInnbyggerundersøkelsennb_NO
dc.subjectØstfoldnb_NO
dc.subjectKommuneøkonominb_NO
dc.titleKommunestruktur og interkommunalt samarbeid Indre Østfoldnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber88nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record