Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Marianne
dc.date.accessioned2015-11-20T15:09:55Z
dc.date.available2015-11-20T15:09:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2365036
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Temaet for denne oppgaven er brøk på mellomtrinnet, og problemstillingen lyder som følger: Hvilke misoppfatninger innenfor brøk kan man finne på 7.trinn? For å besvare denne problemstillingen har jeg benyttet et kvalitativt intervju av seks elever på 7.trinn. Intervjuguiden har bestått av diagnostiske oppgaver, som har til hensikt å avslører elevenes misoppfatninger. Undersøkelsen førte til følgende funn:  Vi kan finne de fleste vanlige misoppfatningene innenfor brøk på 7.trinn.  Undersøkelsen viser at elevene mangler grunnleggende forståelse av hva brøk er, noe som fører til misoppfatninger innenfor alle områder av emnet brøk.  Arbeid med den grunnleggende begrepsforståelsen, fremfor å «pugge» regler er avgjørende.  Med god begrepsforståelse kan man gradvis utvide elevenes kunnskaper i brøk, og elevene vil selv kunne avgjøre om det de gjør er riktig, siden de forstår hva de driver med.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The topic of this paper deals with fractions for middle-deemed primary schools, with the following research question: What are the possible misconceptions about the subject of fractions for class 7 students? In order to answer this question, I have used a qualitative interview method with a sample of six 7th year students. The interview guide was composed of diagnostics tasks for the purpose of identifying students’ misconceptions. The study resulted in the following findings:  The most common misconceptions about fractions can be found among class 7 students.  The study indicates that students lack a basic understanding of what fractions are, which then leads to misconceptions in all areas in the subject of fractions.  Greater focus on a fundamental conceptual understanding of fractions rather than simply the memorization of rules is essential.  With the proper understanding of concepts, it will be possible to gradually expand students’ knowledge of fractions, enabling students to determine whether what they are doing is correct, since they would have an understanding of the principles.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectbrøkregningnb_NO
dc.subjectmatematikknb_NO
dc.subjectdiagnostiske oppgavernb_NO
dc.subjectbegrepsforståelsenb_NO
dc.titleBRØK PÅ MELLOMTRINNET - en undersøkelse av hvilke misoppfatninger vi kan finne innenfor temaet brøk på 7.trinn.nb_NO
dc.title.alternativeFractions for middle-deemed primary schools: a study of misconceptions about the subject of fractions for class 7 students.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record