Show simple item record

dc.contributor.authorHenriksen, Lena M.
dc.contributor.authorRamstad, Kine
dc.date.accessioned2016-03-01T09:03:51Z
dc.date.available2016-03-01T09:03:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2381003
dc.description.abstractDette er en kvalitativ studie som har fokus på rådmannen sin betydning i egen organisasjon. Vi har benyttet oss av den kvalitative metoden, shadowing. Hensikten med studiet er å gjøre et dypdykk i rådmannen sin hverdag, hva påvirker rådmannen og hvordan påvirker han i sin kontekst. Vi tar utgangspunkt i kommuner som er organisert med to-nivå modellen, de er omtrent like i størrelse og de befinner seg på Østlandet. Studiet baserer sin datainnsamling på observasjon eller «shadowing» som Czarniawska (Czarniawska 2014) bruker, i tillegg vektlegges samtaleintervjuer med rådmenn. Vi har fulgt fire rådmenn en dag i deres organisasjon. Våre funn i denne oppgaven kan sees i sammenheng med tradisjonell ny-institusjonell teori, med organisasjonsendringer og isomorfi, men det som synes å være avgjørende er hvordan aktøren i samspill med agency har påvirket utfallet av de ulike prosessene i praksisteorien. Vi benytter oss av praksisteori som poengterer at man ikke skal unnlate aktørperspektivet i hvordan organisasjoner er dynamiske i sin utvikling. Ved hjelp av isomorfi blir organisasjonene mer homogene, men ved hjelp av aktørperspektivet så skapes det heterogene organisasjoner. Det er markante ulikheter hvordan kommunene organiserer seg og hvordan de endrer seg, selv om de tilsynelatende er svært like. Våre funn bekrefter dette, og vi understøtter dermed deler av kritikken av det ny-institusjonelle perspektivet på dette området.nb_NO
dc.description.abstractThis is a qualitative study with focus on the significance of the chief municipal executive officer (CMEO) in own organization. We have used the qualitative method termed ‘shadowing’. The objective of this research is to, in depth, consider a typical workday of the CMEO; what influences the CMEO and what impact does the CMEO have in his context? Our research is based on municipals that are organised after the two-level model, are approximately same in size and are located in the Eastern region of Norway. Data collection is founded in observation or ‘shadowing’, used by Czarniawska (Czarniawska 2014), and emphasizes interviews with CMEOs. We have shadowed four CMEOs for one day in their organization, respectively. Our results can be understood in terms of traditional new-institutional theory, with changes inside the organization and isomorphism. However, how the actor in accordance with the agency has influenced the outcome of the different processes within the practice theory seem to be the decisive factor. We have used practice theory, which states that the actor-perspective should not be overlooked when it comes to how the development of organizations is dynamic. Isomorphism constructs a homogenous organization, whereas actor-perspectives create heterogeneous organizations. Even though they are seemingly analogous, there are distinct disparities between the way in which the municipals are organized and how they change. Our results confirm this thesis, and therefore support some of the criticisms concerning new-institutional perspective within this field.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.subjectrådmennnb_NO
dc.subjectinnflytelsenb_NO
dc.subjectshadowingnb_NO
dc.subjectto-nivå modellnb_NO
dc.subjectoffentlig styringnb_NO
dc.titleHvilken påvirkning og betydning har rådmannen? En studie av rådmannsfunksjonens påvirkning i organisasjonsfeltetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Public and private administration: 242nb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge