Show simple item record

dc.contributor.authorLervik, Monica Johannesen
dc.date.accessioned2016-03-08T13:09:13Z
dc.date.available2016-03-08T13:09:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2381779
dc.descriptionForskningsmetode i profesjonsrettede lærerutdanningsfag- kvantitativ metode, Høsten 2015nb_NO
dc.description.abstractDataene som presenteres i dette essayet kommer fra en stor kartleggingsundersøkelse gjennomført av SePU. Tema i oppgaven er: Lærersamarbeid, og problemstillingen vil være: Er det forskjell på hvordan mannlige og kvinnelige lærere samarbeider? Jeg ønsker å kommentere datamaterialet generert fra analyser uført i IMB SPSS, som er et statistisk datahåndterings -og dataanalyseverktøy. Videre vil jeg se på disse resultatene fra faktoranalyser, variansanalyser, regresjonsanalyser og reliabilitetsanalyser. Målet for essayet er å vise grunnleggende kunnskaper i lesing og tolking av statistiske begreper og framstillinger. Avslutningsvis i essayet vil jeg diskutere datamaterialet og den informasjonen som kommer frem, med særlig vekt på om de tallverdiene som sier noe om forskjeller mellom mannlige og kvinnelige lærere måter å samarbeide på. I dette datamaterialet blir lærerne bedt om å gi sin vurdering av følgende seks spørsmål om lærersamarbeid, og det er disse jeg konsentrerer meg om videre i essayet: 1. I denne skolen samarbeider vi lærere i stor grad om innhold og metoder i undervisningen. 2. I denne skolen støtter og hjelper lærerne hverandre for å forstå og løse problemer i klassa eller med elever som forstyrrer undervisningen. 3. Det er vanlig at lærere som har den samme klassa planlegger undervisningen i fellesskap 4. Lærerne er enige om hva som er uakseptabel elevatferd 5. Den enkelte lærer må i sin egen undervisning ta hensyn til andre læreres undervisning 6. På denne skolen er det et gjensidig forpliktende samarbeid mellom lærerne om de fleste forhold som vedrører undervisningennb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleLærersamarbeid, Er det forskjell på hvordan mannlige og kvinnelige lærere samarbeider?nb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record