Show simple item record

dc.contributor.authorKumlin, Marianne
dc.contributor.authorLerdal, Anners
dc.date.accessioned2015-09-22T11:02:20Z
dc.date.accessioned2016-04-06T12:16:58Z
dc.date.available2015-09-22T11:02:20Z
dc.date.available2016-04-06T12:16:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSykepleien Forskning 2015(3):238-246nb_NO
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2384289
dc.description-
dc.description.abstractBakgrunn: Osteoporoserelatert vertebralfraktur rammer mange eldre kvinner og er ofte en underdiagnostisert tilstand. Hensikt: Studien beskriver eldre kvinners erfaringer med å leve med osteoporoserelatert vertebralfraktur basert på en syntese av funn fra kvalitative studier som beskriver dette. Metode: Studien er basert på prinsippene i retningslinjene PRISMA; standard for systematisk review. Systematisk artikkelsøk etter kvalitative studier ble utført i Cinahl, Medline, PsycINFO og SveMed+. Fem studier ble inkludert etter inklusjonskriteriene. Funn fra de inkluderte artiklene utgjorde grunnlaget for den tematiske syntesen i denne studien. Resultater: Syntesen identifiserte følgende hovedtemaer; kroppslige forandringer, konstant og uforutsigbar smerte, fungering i hverdagen og oppfølging og støtte. Smerten ble beskrevet som konstant og dominerende i livet. Tap av høyde og endret kroppsholdning opplevde kvinnene negativt, og de så på seg selv som «gammel og bøyd». Konklusjon: Systematisk smertekartlegging i kommunehelsetjenesten kan være et tiltak for å identifisere kvinner med osteoporoserelatert vertebralfraktur som har en smerteproblematikk. Kroppslige forandringer hos kvinner med osteoporoserelatert vertebralfraktur bør få større oppmerksomhet i klinisk praksis. Trening kan gjøre det enklere å fungere i hverdagen og være med på å styrke selvfølelsen.
dc.subject.meshOsteoporotic Fractures
dc.subject.meshAged
dc.subject.meshFemale
dc.subject.meshSpinal Fractures
dc.titleEldre kvinners erfaring med osteoporotiske brudd i ryggennb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewed
dc.date.updated2015-09-22T11:02:20Z
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2015.54968
dc.identifier.cristin1266259


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record