• Tilgjengelighet til skolehelsetjenesten 

      Bjaadal, Guro Lester (Student paper, others, 2016)
      Tittel Tilgjengelighet til skolehelsetjenesten Bakgrunn I oppgaven min har jeg ønsket å se på om kommunene følger opp anbefalt bemanningsnorm for helsesøstre i skolehelsetjenesten. Anbefalingen er et ledd i planen om å ...