Show simple item record

dc.contributor.authorLiberg, Hanne
dc.date.accessioned2016-04-25T11:21:20Z
dc.date.available2016-04-25T11:21:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2387151
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er mitt siste verk på min masterutdannelse i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Hedmark. Tittelen på undersøkelsen er «Tidlig innsats: forebyggende arbeid med fokus på atferdsvansker i barnehagen», og handler om tidlig innsats, og om dette kan forebygge atferdsvansker. Undersøkelsen er basert på et kvalitativt forskningsintervju der styrere og pedagogiske ledere ble intervjuet av meg. Jeg var interessert i informantenes meninger, tanker og erfaringer rundt tidlig innsats og atferdsvansker i barnehagen. Informantenes beskrivelser av dette, ble presentert i kategoriserte overskrifter der min tolkning av deres tanker og meninger ga resultatene for denne undersøkelsen. Studiets undersøkelse har følgene spørsmål: -Hvordan forstås begrepet tidlig innsats av styrer og pedagogisk leder? -Hvordan kan tidlig innsats være forebyggende i arbeidet med atferdsvansker i barnehagen? Undersøkelsen viser at barnehagen ved hjelp av tidlig innsats kan være med på å forebygge atferdsvansker hos barn. Tidlig innsats fremmes som et viktig begrep og informantene mener det nyttes godt av å tidlig fange opp barns utfordringer fremfor en «vente å se» holdning. Tidligere forskning og offentlige styringsdokumenter fremmer tidlig innsats som en viktig innsats i arbeidet med atferdsvansker i barnehagen. Undersøkelsen tar for seg flere viktige aspekter ved barnehagens rolle i arbeidet med tidlig innsats og atferdsvansker. Synet på barn, relasjoner, og inkludering er viktige begreper.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a master’s thesis in Adapted Education at Hedmark University College. It is a qualitative study of Kindergarten teachers’ experience, thoughts and observations related to Early Intervention and Behavioral Difficulties among children aged 3-6. The title of the thesis is “Early Intervention: Preventive Work on Behavior Difficulties in Kindergarten”. In this survey, I will attempt to find out if an Early Intervention during Kindergarten could prevent Behavioral Difficulties from evolving. In order to obtain an answer to my survey, I asked the following questions: -How do Kindergarten teachers understand the concept of Early Intervention? -How can Early Intervention be preventive in dealing with Behavioral Difficultiess in kindergarten? The survey shows that Early Intervention can help prevent Behavioral Difficulties to develop among children. My informants believe that an Early Intervention is important in order to better deal with Behavioral Difficulties and other challenges that are visible through an early, rather than a " wait and see " attitude. Also research and public policy documents promotes Early Intervention as an important when working with Behavioral Difficulties in Kindergarten. This survey focuses on several key aspects of the role of Kindergartens when it comes to Early Intervention and Behavioural Difficulties. Like how children are viewed, how they interact and inclusion.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectatferdsvanskernb_NO
dc.subjectbarnehagernb_NO
dc.subjecttidlig innsatsnb_NO
dc.subjectforebyggingnb_NO
dc.subjectMITO
dc.title«Tidlig innsats: forebyggende arbeid med fokus på atferdsvansker i barnehagen»nb_NO
dc.title.alternative(Early Intervention: Preventive Work on Behavior Difficulties in Kindergarten)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber82nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record