Show simple item record

dc.contributor.authorUlgenes, Ivar
dc.date.accessioned2016-06-01T09:02:54Z
dc.date.available2016-06-01T09:02:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2391024
dc.descriptionBachelor i utmarksforvaltning, Evenstad 2016nb_NO
dc.description.abstractFor å sjå koplinga mellom ryggfinneskade og smitte frå lakselus har eg samanlikna skadegrad på ryggfinne med faktorane dagnummer, kondisjon, lengde, total mengd lus, skjelltap og luseindeks. Dataet for dette er samla inn med rusefiske i vest-Hordaland og Masfjordnes. Eg fann ut at lengre fisk hadde høgre skadegrad. Skadegraden gjekk ned når ein kom ut på hausten. Det var gjennomsnittleg høgare skadegrad på fisk med høg luseindeks, samt var det høgare skadegrad på fisk med mykje lus på seg. Eg fann ingen samanheng mellom skadegrad, og kondisjon og skjelltap. For å sjå den geografiske utbreiinga av ryggfinneskade på sjøaure har eg fått tilgang til data frå Uni Research Miljø av gytefiskteljing i perioden 2007-2015 i Hardangerfjorden. Her har eg sett på kor stor prosentdel av sjøauren som har ryggfinneskade. Så har eg samanlikna det med ein gradient langs Hardangerfjorden. Det eg fann var at prosentdelen fisk med skada ryggfinne gjekk ned 0,53% per km innover i fjorden ein gjekk. Dette kan skuldast meir tilsig av ferskvatn og mindre oppdrettsintensitet lenger inne i fjorden, det er derfor dårlegare levekår for lakselus.nb_NO
dc.description.abstractI have compared the degree of damage on the dorsal fin with: daynumber, condition, length, total amount of salmon louse, loss of scales and louse-index, to see if there is a connection. The data is collected using fish traps on the west coast of Hordaland, and the Fensfjord. I found that the longer fish had higher degree of dorsal-fin damage. And that the degree of dor-sal-fin damage was lower later in the year. There was also higher degree of damage on fish with high louseindex, as well as fish with high amount of louse. I found no correlation be-tween damage-degree, and condition and loss of scales. I also looked at the geographical distribution of dorsal-fin damage. This data is collected dur-ing the count of spawners in the rivers which leads to the Hardangerfjord and is collected by Uni Research Miljø, in the time period 2007-2015. I have compared the percentage of fish with dorsal-fin damage with a gradient along the Hardangerfjord. I found that the percentage went down 0,53% for every kilometer further in the fjord you got. This could be a result of higher inflow of freshwater and fewer fish-farms, and therefore worse living conditions for the salmon louse.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.titleUtbreiing av ryggfinneskade på sjøaure (Salmo trutta) og koplinga til smitte frå lakselus (Lepeophtheirus salmonis).nb_NO
dc.title.alternativeDistribution of dorsal-fin damage on sea trout (Salmo trutta), and the connection to salmon louse infection (Lepeophtheirus salmonis).nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480nb_NO
dc.source.pagenumber22 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record