Show simple item record

dc.contributor.authorAustad, Camilla
dc.date.accessioned2016-08-04T08:07:35Z
dc.date.available2016-08-04T08:07:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2397795
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: I denne masteroppgaven har målet vært å se på hvordan kulturelt mangfold anerkjennes i lærebøker i norsk på 2. og 5.trinn. Jeg har i den sammenheng gjennomført en lærebokanalyse på et lite utvalg bøker, henholdsvis to 2.trinnsbøker og tre 5.trinnsbøker fra læreverkene Salto og Zeppelin. Kulturelt mangfold er et begrep som gir mange assosiasjoner til dets innhold. Jeg har derfor som en støtte til analysen definert begrepet gjennom kulturteori. Viktige dimensjoner i tilknytning til kulturelt mangfold som jeg her har kommet frem til er bl.a. språk som en viktig del av kultur, og hvordan kulturelt mangfold kan komme til uttrykk gjennom f.eks. ytre kjennetegn i ulike former, slik som etnisitet, levemåter, klesplagg, mat o.l. Når det kommer til hvordan det kulturelle mangfoldet anerkjennes i lærebøkene har jeg brukt Axel Honneths teori om anerkjennelse. Dette fordi han tar opp ulike former for anerkjennelse i ulike sfærer og hvordan en i tillegg kan identifisere en eventuell mangel på anerkjennelse som da utrykkes gjennom tilsvarende former for krenkelse. Det har også vært viktig å snakke om identitet i forbindelse med anerkjennelse da disse begrepene mer eller mindre hører sammen. Som et bakteppe for analyseprosessen i denne masteroppgaven ligger hermeneutikken, i og med at denne tar for seg tolkning av tekster, og gjennom lærebokanalysene har jeg tolket innholdet i disse bøkene med utgangspunkt i kulturteori og anerkjennelse.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: In this master thesis, my goal has been to take a closer look at how cultural diversity are acknowledged in textbooks of Norwegian as a school subject in the 2nd and 5th grade. Therefore, I have done a textbook analysis on a small selection of textbooks, consisting of two 2nd grade textbooks and three 5th grade textbooks from the textbook series Salto and Zeppelin. The concept of cultural diversity is one that gives many associations to its content. Therefor I have defined its meaning through cultural theory to support my analysis. Important dimensions that I have discovered in connection with cultural diversity is e.g. the language as an important aspect of ones culture, and how cultural diversity can be expressed through outer features such as ethnicity, ways of life, clothes, food etc. When it comes to how the textbooks acknowledges cultural diversity, I have used Axel Honneths theory of recognition. His theory consists of three spheres with various forms of recognition, and in addition to this, there are also equivalent forms of insult. Also in connection to recognition, it has been important to talk about identity, because these two terms more or less belong together. In this master thesis, the backdrop of the analysis has been that of hermeneutics as this addresses the interpretation of texts. Through the textbook analysis, I have interpreted its content based on cultural theory and recognition.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectlærebøkernb_NO
dc.subjectkulturelt mangfoldnb_NO
dc.subjectnorsknb_NO
dc.titleHvordan blir kulturelt mangfold anerkjent i lærebøker i norsk på 2. og 5.trinn?nb_NO
dc.title.alternativeHow are cultural diversity acknowledged in textbooks in Norwegian on the 2nd and 5th grade?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282nb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record