• Kaptein på egen skute - hele livet 

      Hagen, Monica; Huuse, Kristiane; Sandmoen, Maren (Student paper, others, 2016)
      Bakgrunn: Rehabilitering i hjemmet har den siste tiden fått økt oppmerksomhet. For å imøtekomme det økende behovet for pleie- og omsorgstjenester i norske kommuner, har ulike former for rehabilitering blitt etablert. Vi ...