Show simple item record

dc.contributor.authorEilertsen, Elisabeth
dc.date.accessioned2017-01-05T11:57:34Z
dc.date.available2017-01-05T11:57:34Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426411
dc.description.abstractDenne oppgaven tar for seg inkludering av den spesialpedagogiske hjelpen i barnehagen og hvordan organiseringen av den spesialpedagogiske hjelpen og holdningene til spesialpedagogen kan ha noe å si for inkluderende og ekskluderende prosesser. Undersøkelsen er en kvalitativ undersøkelse med utgangspunkt i intervju og observasjon av tre spesialpedagoger i Oppland fylke. Valget på kvalitativ metode ble gjort da denne metoden ga den nærheten til informantene jeg trengte for å få frem deres meninger og holdninger, og å forstå hvorfor informantene valgte å gjennomføre den spesialpedagogiske hjelpen på den måten de gjorde, da jeg ønsker å få frem hvordan spesialpedagogene stiller seg til inkludering og den spesialpedagogiske hjelpen i barnehagen. Resultatene viser at informantene ikke legger til rette for den spesialpedagogiske hjelpen på den sammen måten. Dette kommer av at de har forskjellige barn å ta hensyn til, men det kommer også frem at deres holdninger legger grunnlaget for organiseringen av den spesialpedagogiske hjelpen, og for samarbeidet med personalet i barnehagen. Analyser av resultater ga fire hovedkategorier for videre drøfting; - Spesialpedagogens rolle - Det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen - Inkludering av de spesialpedagogiske tiltakene i barnehagen - Inkludering av barn med spesialpedagogisk hjelp Undersøkelsen viser at barn selv ikke kan legge til rette for inkludering, men at barn er en naturlig del av det inkluderte fellesskapet. Spesialpedagogisk hjelp virker segregerende om man velger å ta ut et eller flere barn fra barnegruppa, noe som ikke trenger å være negativt, men nødvendig. Det er spesialpedagogen og personalets holdninger som ligger til grunn for om den fører til inkluderende- eller ekskluderende prosesser. Valg av organisering skal være begrunnet som et ledd i inkluderingsprosessen, og ikke som et antatt godt tilbud for barnet. Noe av det mest grunnleggende som ligger til rette for inkluderende prosesser, er samarbeidet mellom spesialpedagog og personalet i barnehagen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.subjectpedagogikknb_NO
dc.subjectspesialpedagogikknb_NO
dc.subjectinkluderingnb_NO
dc.titleDen lille boksen utenfor - eller innenfor : spesialpedagogisk hjelp, sett i lys av inkluderende praksis og i mørke av ekskluderende praksisnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber101nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record