Show simple item record

dc.contributor.authorSolli, Lene Nygaard
dc.date.accessioned2017-01-05T13:22:50Z
dc.date.available2017-01-05T13:22:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426449
dc.description.abstractI oppgaven identifiseres og analyseres diskurser om ungdomsskoleelever og deres valg av utdanning. Diskursanalyse har blitt brukt som teoretisk perspektiv, og oppgaven bygger på antagelser om at språkbruk bidrar til å konstituere vår oppfattelse av virkeligheten. Det antas at språket vi bruker om ungdomsskoleelever og deres valg av utdanning har konsekvenser for hvordan ungdom forstår seg selv og verden rundt seg. I oppgaven analyseres et utvalg vitenskapelige og offentlige tekster om ungdom og utdanningsvalg. Det pekes på at en kunnskapsøkonomisk diskurs og en risikodiskurs har en hegemonisk posisjon i tekstene. Samtidig pekes det på stemmer som er kritiske til de utdanningspolitiske føringene. I analysen av fokusgruppeintervjuer med foreldre, lærere og rådgivere i ungdomsskolen kommer det frem at informantene legger vekt på identitet og frie valg når de snakker om ungdoms valg av utdanning. Samtidig preges intervjuene av bekymring for ungdom som er i risiko for å falle fra, eller som strekker seg langt for å imøtekomme forventninger og press fra ulike arenaer i samfunnet. Flere av informantene er også kritiske til de utdanningspolitiske føringene. I siste del av analysen rettes det et kritisk blikk mot egen forskningsprosess og mot en tendens til å forstå ungdom gjennom et press-premiss med fokus på psykisk helse. Deretter identifiseres alternative stemmer i intervjuene, stemmer som ikke handler om bekymring og press. Funnene drøftes ut i fra hvilke konsekvenser de ulike diskursene kan ha for ungdoms subjektivitet. Kombinasjonen av de hegemoniske diskursene på makronivå og de kritiske stemmene i intervjuene, drøftes i lys av Foucaults forståelse av makt og styring. Samtidig argumenteres det for å løfte frem et alternativt, og mer hverdagslig språk om ungdom med fokus på det relasjonelle, erfaringsbaserte og øyeblikksorienterte. Dette for å ivareta ungdomstidens egenverdi og tilby ungdom en aktiv og autonom subjektposisjon som de kan forstå seg selv ut ifra.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.subjecthelsenb_NO
dc.subjectutdanningsvalgnb_NO
dc.titleUngdom "i risiko"? : en diskursanalyse av hegemoniske diskurser og alternativenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber91nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record