Show simple item record

dc.contributor.authorHegerholm, Eldbjørg
dc.date.accessioned2017-01-09T10:10:44Z
dc.date.available2017-01-09T10:10:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426696
dc.description.abstractTema for denne masteroppgaven er synliggjøring av samtaler med barn i barneverntjenesten. Begrepet synliggjøring viser til registrering og dokumentering i datasystem og saksmappe som fører til at samtalene blir gjort synlig når klient, forsker eller andre får innsyn i et barns sakspapirer i barneverntjenesten. Barneverntjenesten er pålagt å tilrettelegge for samtaler med barn, og Barne- og likestillingsdepartementet satser på forbedringer og kompetanseheving på samtaler med barn. Barneverntjenester er godt kjent med hvilke krav de står ovenfor når det gjelder samtaler med barn, og likevel viser forskning, masteroppgaver og Regjeringens egne uttalelser, at kravene ikke alltid overholdes. Denne masteroppgaven ser bakenfor disse uttalelsene ved at det ses nærmere på rammer og utfordringer omkring synliggjøring av samtaler med barn i barneverntjenesten. Oppgavens problemstilling er hvordan har saksbehandlernes rammer og opplevde utfordringer i saksbehandlingen betydning for deres synliggjøring av samtaler med barn i barneverntjenesten? For å besvare problemstillingen er det gjennomført kvalitativ forskning, og empiri fra intervju med åtte saksbehandlere drøftes analytisk. Funnene drøftes i lys av livsverdensperspektiv hvor det ses på interpersonlige forhold, slik som intersubjektivitet og etikk. Videre drøftes funnene i lys av saksbehandleres rammer, hvor lovverk, dataprogram, fysisk tilrettelegging, rapportering og statistikk er sentralt. Funnene i oppgaven viser at det er stor grad av skjønnsutøvelse som har betydning for synliggjøring av samtaler med barn. Saksbehandlere opplever mange utfordringer, og erfarer mange vanskelige avveielser i det daglige arbeidet. Det er bemerkelsesverdig at en årsak som fører til mindre synliggjøring, er basert på vurderinger som anses å være til barnets beste. Det er utarbeidet lite rutiner omkring samtaler med barn, og generelt ses det at saksbehandlernes rammer er lite tilrettelagte med lite fokus på samtaler. Opplevde utfordringer og mangler i rammer, fører til ytterligere skjønnsutøvelse hva gjelder prioritering av samtaler med barn og synliggjøring. Subjektive avgjørelser foretas på bakgrunn av egen livsverden, hvor interpersonlige forhold påvirker omfang og synliggjøring. En utelukkende faktor for å synliggjøre samtaler med barn, er registrering i dataprogram og barnets saksmappe. Oppgaven viser at det er særdeles ulike oppfatninger og bruk av dataprogram, hvilket har avgjørende betydning for synliggjøring. 3 Det er lite fokus og oppmerksomhet knyttet til riktig dokumentering og synliggjøring av samtaler med barn generelt. Det foreligger svært begrenset materiale omkring forskning som ser på utfordringer og rammers betydning for synliggjøring av samtaler med barn i barneverntjenesten. Denne masteroppgaven kan derfor gi ny forståelse til fagfeltet generelt og utøvende praksis spesielt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Lillehammernb_NO
dc.subjecthelsenb_NO
dc.subjectbarnevernnb_NO
dc.titleSynliggjøring av samtaler med barn i barneverntjenesten : En analytisk drøfting av rammenes kompleksitet og saksbehandlers livsverdennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360nb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record