Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorIbrahim, Abir Mohammed
dc.date.accessioned2017-01-23T09:07:36Z
dc.date.available2017-01-23T09:07:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2427991
dc.descriptionDybdebasert master, 120 studiepoengnb_NO
dc.description.abstractI denne kvalitative studien ønsker jeg å belyse hvordan ledere motiverer sine medarbeidere til å yte mer i arbeidsplassen. Ledelse og motivasjon er et tema som har vært i fokus hos flere forskere, hvor det er utforsket og skrevet mye omkring temaet. Motivasjon er en vesentlig problemstilling hos ledere og en viktig komponent for at en organisasjon oppnår best mulig suksess. Hvordan ser ledere på ulike nivå i en organisasjon på seg selv i forhold til motivasjon? Det sentrale i oppgaven er å studere motivasjonsteoriene, og å analysere ledelses perspektivet i forhold til det med å skape motivasjon hos ansatte på arbeidsplassen. Hovedårsaken til at jeg har valgt å skrive om lederensroller i forhold til motivasjon er fordi jeg selv er leder over mitt eget selskap og har vært dette gjennom mesteparten av min karriere. Jeg har gjennomført et ustrukturert kvalitativt intervju med ledere i ulike organisasjoner (Eiendom selskap – Regnskaps kontor – Frisør salong – Tannlege kontor – Apoteket) Resultatene jeg fikk av informantene, er å ha fokus på de indre og ytre komponentene til motivasjon. De belyste også veien frem til motivasjon, og hva man kan gjøre for å bidra til å bygge gode relasjoner: å være åpen, involvere ansatte i strategien, være tilstede og å sette konkrete og realistiske mål som fører til best mulig resultater. Jeg har analysert informasjonen jeg fikk fra informantene og fordelt de i flere kategorier og underkategorier. Analysen har vist motivasjonsspor som fører til best mulig resultat på arbeidsplassen, den har også gitt meg at det ligger flere komponenter bak det sporet. Men over 80% av intervjuede ledere og medarbeidere har antydet at hovedårsaken til motivasjon er: - Tilbakemelding på prestasjon. - Premisser for å nyttiggjøre seg av ros. - Mottak av ros. - Tilbakemelding og ros er de sterkeste virkemidlene som effektiviserer relasjonen. Her snakker man om fellesopplevelse, den ene påvirker den andre. Både ledere og personale skaper identiteten til organisasjons mål, også til hele organisasjonen. Resultatene av analysen har jeg drøftet og diskutert i lys av teorien om fellesskapet mellom Ledere, personalet, motivasjon, ros, tilbakemeldinger og strukturert strategi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectkvalitative studienb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectindre og ytre motivasjonnb_NO
dc.subjectmotivasjonsteorinb_NO
dc.subjectinvolveringnb_NO
dc.titleMotivasjon i et Ledelsesperspektivnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242nb_NO
dc.source.pagenumber81nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel